פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
הסתברות משאלון 801 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- כפל (18) -||- זוויות (11) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- משולש (18) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שברים (24) -||- יחס (13) -||- פרבולה (10) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- סדרות 802 (14) -||- שאלון 803 (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- זווית (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10)