פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 802 (14) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- שאלון 804 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- זווית (10) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- שאלון 803 (13) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- שאלון 801 (14) -||- סדרות 802 (13) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- שברים (24)