פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- סדרות 802 (13) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- שאלון 803 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- שאלון 801 (14) -||- משולש (18) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- זווית (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- שאלון 802 (14) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- שאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- יחס (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- לוח הכפל (18) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13)