פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות במתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
אלגברה משאלון 804 (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 801 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- מלבן (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- שברים (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- נוסחאות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- משולש (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- סדרות 802 (13) -||- לוח הכפל (18) -||- יחס (13) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- שאלון 802 (14) -||- שאלון 803 (13)