פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
פוסט חדש באתר

סרטוני מתמטיקה לתיכון

סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי
מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- משולש (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- נושאי לימוד (24) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- נוסחאות (10) -||- לוח הכפל (18) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- שאלון 803 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה 806 (12) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- יחס (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 804 (10) -||- סדרות 802 (14) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- שאלון 802 (15) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- כפל (18) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- שברים (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14)