פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- כפל (18) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- סדרות 802 (13) -||- יחס (13) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- שאלון 801 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- נושאי לימוד (24) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שאלון 804 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- שאלון 802 (14) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- שאלון 803 (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- זוויות (11) -||- זווית (10) -||- משולש (18)