פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
נושאי לימוד (24) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- סדרות 802 (14) -||- זווית (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- משולש (18) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- שאלון 803 (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- זוויות (11) -||- שברים (24) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- פרבולה (10) -||- יחס (13) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- שאלון 804 (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- סדרה חשבונית 801 (14)