פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- זוויות (11) -||- שאלון 802 (14) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- סדרות 802 (13) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- משולש (18) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- זווית (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שברים (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 801 (14) -||- יחס (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- שאלון 803 (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18)