פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- שאלון 802 (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- שאלון 803 (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- שאלון 804 (10) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- שאלון 801 (14) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- זווית (10) -||- יחס (13) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- משולש (18) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- כפל (18) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- זוויות (11) -||- אלגברה 806 (12) -||- סדרות 802 (13) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- לוח הכפל (18) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28)