פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
נושאי לימוד (24) -||- שאלון 802 (15) -||- משולש (18) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שאלון 804 (10) -||- נוסחאות (10) -||- לוח הכפל (18) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- שאלון 803 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- כפל (18) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- שאלון 801 (17) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- זוויות (11) -||- מלבן (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- שברים (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- יחס (13) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- אלגברה משאלון 801 (20)