פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות במתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- מלבן (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- כפל (18) -||- שאלון 801 (14) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- לוח הכפל (18) -||- נוסחאות (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- שאלון 803 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- שאלון 804 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- סדרות 802 (13) -||- שברים (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- משולש (18) -||- שאלון 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30)