פתרון ללימודים מוצלחים דרך סרטונים קצרים

פתרון מבחני בגרות, דפי נוסחאות, תאורי ופתרונות לתרגילים בנושאים שונים

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
דפי נוסחאות ודפי עזר במתמטיקה לפי נושאים

סרטוני מתמטיקה לפי יחידות לימוד

סרטוני מתמטיקה לתיכון
סרטוני מתמטיקה לחטיבה

סרטוני מתמטיקה ליסודי

סרטוני מתמטיקה לפי נושאי לימוד
טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- שאלון 801 (17) -||- זוויות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- זווית (10) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- שברים (24) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- יחס (13) -||- משולש (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה 806 (12) -||- סדרות 802 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- פרבולה (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 802 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- כפל (18)