מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
איך להשלים תרגיל חיבור או חיסור מיצב כיתה ה
איך להשלים תרגיל חיבור או חיסור מיצב כיתה ה כדי להשלים מספר חסר בתרגיל הנתון, יש למצוא הפרש בין 2000 ל- 1975 ואת ... Read More
06/03/2018VouMATH
איך למצוא מספר חסר בתרגיל מיצב כיתה ה
איך למצוא מספר חסר בתרגיל מיצב כיתה ה כדי למצוא מספר חסר, אנחנו צריכים לשחזר  ולעשות פעולות הפוכות. פעולה הפוכה לחיבור זה חיסור פעולה ... Read More
06/03/2018VouMATH
פתרון תרגילים לפי סדר הפעולות מיצב כיתה ה
פתרון תרגילים לפי סדר הפעולות מיצב כיתה ה יש לחשב תרגיל לפי סדר הפעולות מתחילים לעבוד * מפעולת כפל או חילוק, ** ... Read More
06/03/2018VouMATH
איך לעבוד עם דיאגרמות מיצב כיתה ה
איך לעבוד עם דיאגרמות מיצב כיתה ה לפנינו דיאגרמה שמתארת מספר ימי היעדרות של תלמידי כיתה כל "פרצוף מחייך" בדיאגרמה מייצג תלמיד ... Read More
05/03/2018VouMATH
תרגיל כפל בעזרת תרגיל פתור מיצב כיתה ה
18/02/2018VouMATH
תרגילי חיבור וחיסור, כפל וחילוק מיצב כיתה ה
18/02/2018VouMATH