מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
501-M01-2015-Q13-TH
איך להשלים תרגיל חיבור או חיסור מיצב כיתה ה כדי להשלים מספר חסר בתרגיל ... Read More
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q12-TH
איך למצוא מספר חסר בתרגיל מיצב כיתה ה כדי למצוא מספר חסר, אנחנו צריכים ... Read More
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q11-TH
פתרון תרגילים לפי סדר הפעולות מיצב כיתה ה יש לחשב תרגיל לפי סדר הפעולות... Read More
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q14-TH
איך לעבוד עם דיאגרמות מיצב כיתה ה לפנינו דיאגרמה שמתארת מספר ימי היעדרות של ... Read More
05/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q09-TH
18/02/2018VouMATH
501-M01-2015-Q07-TH
18/02/2018VouMATH
סטטיסטיקה 802 (17) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סדרות 802 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שאלון 801 (14) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה 806 (12) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- שברים (24) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- שאלון 802 (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- זווית (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- משולש (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- זוויות (11) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- כפל (18) -||- שאלון 803 (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13)