אלגברה 3 יח"ל כיתה יב / שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

אלגברה נושאי לימוד של מתמטיקה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
שאלון 35382 מועד חורף 2020 כיתה יב שאלה 1
שאלון 803 / 35382 חורף 2020  - תשף - שאלה 1 1.. ביום ראשון קנה אמיר בחנות מנת פלאפל אחת ובקבוק שתיה ... Read More
15/12/2021VouMATH
שאלון 35382 מועד א 2019 בגרות כיתה יב שאלה 1
30/11/2021VouMATH
17/12/2020VouMATH
שאלון 35382 קיץ מועד א 2020 כיתה יב שאלה 1
16/12/2020VouMATH
שאלון 35382 מועד ב 2019 בגרות כיתה יב שאלה 1
שאלון 803 / 35382 קיץ 2019 מועד ב - תשעט - שאלה 1 1.. בעל החנות קנה כובעים משני סוגים: כובעי ... Read More
14/12/2020VouMATH
שאלון 35382 חורף 2019 בגרות כיתה יב שאלה 1
שאלון 803 / 35382 חורף 2019  - תשעט - שאלה 1 תשעט 2019 חורף | פתרונות למבחן בגרות כיתה יב 3 יח"ל בתחילת ... Read More
05/04/2020VouMATH
שאלון 803 / 35382 קיץ 2018 מועד ב'  - תשעח - שאלה 1
15/10/2018VouMATH
שאלון 803 / 35382 קיץ 2018 מועד א'  - תשעח - שאלה 1
01/06/2018VouMATH
שאלון 803 מועד 2018 חורף - תשעח - שאלה 1
שאלון 803 מועד 2018 חורף - תשעח - שאלה 1 פתרונות לכל המבחן בגרות שאלון 803 מועד 2018 חורף מחירו של שולחן ... Read More
21/02/2018VouMATH
שאלון 803 קיץ 2017 מועד ב - תשע"ז - שאלה 1
פתרון שאלון 803 קיץ 2017 מועד ב - תשע"ז - שאלה 1 פתרונות לכל המבחן בגרות קיץ 2017 מועד ב בעל מכולת ... Read More
25/12/2017VouMATH