אלגברה 3 יח"ל כיתה יב / שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35382-M18-2020W-Q01-TH
15/12/2021VouMATH
35382-M16-2019A-Q01-TH
30/11/2021VouMATH
35382-M20-2020B-Q01-TH
17/12/2020VouMATH
35382-M19-2020A-Q01-TH
16/12/2020VouMATH
35382-M16-2019B-Q01-TH
14/12/2020VouMATH
35382-M15-2019W-Q01-TH
05/04/2020VouMATH
803-M14-2018B-Q01-TH
15/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q01-TH
01/06/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q01-TH
21/02/2018VouMATH
803 M11 Q01 TH
25/12/2017VouMATH