אלגברה 3 יח"ל כיתה יב / שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35382-M15-2019W-Q01-TH
05/04/2020VouMATH
803-M14-2018B-Q01-TH
15/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q01-TH
01/06/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q01-TH
21/02/2018VouMATH
803 M11 Q01 TH
25/12/2017VouMATH
803 M10 Q01 TH
20/06/2017VouMATH
803 M09 Q01 TH
12/06/2017VouMATH
803 M08 Q01 TH
18/11/2016VouMATH
803 M07 Q01 TH
01/09/2016VouMATH
803 M06 2015 W Q01
29/08/2016VouMATH
שאלון 801 (17) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה 806 (12) -||- יחס (13) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- משולש (18) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- שאלון 803 (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שברים (24) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- נוסחאות (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- סדרות 802 (14) -||- זוויות (11) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- כפל (18) -||- לוח הכפל (18) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מלבן (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16)