מתמטיקה 5 יח"ל כיתה יא | שאלון 806

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 מתמטיקה 4 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה יא
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
שאלון 806 חורף 2018 - תשע"ח - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ח - חורף 2018 שאלון 806 חורף 2018 - תשע"ח - שאלה 1 בכפר נופש יש שתי ... Read More
04/05/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2017 מועד ב - תשע"ז - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ז - קיץ 2017 מועד ב שאלון 806 קיץ 2017 מועד ב - תשע"ז - שאלה ... Read More
03/05/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2017 מועד א - תשע"ז - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ז - קיץ 2017 מועד א שאלון 806 קיץ 2017 מועד א - תשע"ז - שאלה ... Read More
03/05/2018VouMATH
שאלון 806 חורף 2017  - תשע"ז - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ז - חורף 2017 שאלון 806 חורף 2017  - תשע"ז - שאלה 1 שני צינורות A ו-B ... Read More
03/05/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2014 מועד ב  - תשע"ד - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ד - קיץ 2014 ב שאלון 806 קיץ 2014 מועד ב  - תשע"ד - שאלה 1 רץ ... Read More
29/04/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2014 מועד ג  - תשע"ד - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ד - קיץ 2014 ג שאלון 806 קיץ 2014 מועד ג  - תשע"ד - שאלה 1 שני ... Read More
29/04/2018VouMATH
שאלון 806 חורף 2015  - תשע"ה - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ה - חורף 2015 שאלון 806 חורף 2015  - תשע"ה - שאלה 1 צבעים ותיקים A, צבעים ... Read More
28/04/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2015 מועד א - תשע"ה - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ה - קיץ 2015 שאלון 806 קיץ 2015 מועד א - תשע"ה - שאלה 1 מכונית A ... Read More
28/04/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2015 מועד ב - תשע"ה - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ה - קיץ 2016 ב שאלון 806 קיץ 2015 מועד ב - תשע"ה - שאלה 1 בזמן ... Read More
27/04/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2016 מועד ב - תשע"ו - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ו - קיץ 2016 ב שאלון 806 קיץ 2016 מועד ב - תשע"ו - שאלה 1 שני ... Read More
27/04/2018VouMATH
שאלון 806 קיץ 2016 מועד א - תשע"ו - שאלה 1
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ו - קיץ 2016 א שאלון 806 קיץ 2016 מועד א - תשע"ו - שאלה 1 שתי ... Read More
27/04/2018VouMATH
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ו - חורף 2016
פתרון לשאלון 806 בגרות במתמטיקה תשע"ו - חורף 2016 שאלון 806 חורף 2016 - תשע"ו - שאלה 1 רוכב A -אופניים מהירות ... Read More
27/04/2018VouMATH