מתמטיקה 5 יח"ל כיתה יא | שאלון 806

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 מתמטיקה 4 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
806-M12-2018W-Q01-TH
04/05/2018VouMATH
806-M11-2017B-Q01-TH
03/05/2018VouMATH
806-M10-2017A-Q01-TH
03/05/2018VouMATH
806-M09-2017W-Q01-TH
03/05/2018VouMATH
806-M08-2014B-Q01-TH
29/04/2018VouMATH
806-M07-2014G-Q01-TH
29/04/2018VouMATH
806-M06-2015W-Q01-TH
28/04/2018VouMATH
806-M05-2015A-Q01-TH
28/04/2018VouMATH
808-M04-2015B-Q01-TH
27/04/2018VouMATH
806-M03-2016B-Q01-TH
27/04/2018VouMATH
806-M02-2016A-Q01
27/04/2018VouMATH
806-M01-2016W-Q01 TH
27/04/2018VouMATH