מתמטיקה 5 יח"ל כיתה יא | שאלון 806

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 מתמטיקה 4 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
806-M12-2018W-Q01-TH
04/05/2018VouMATH
806-M11-2017B-Q01-TH
03/05/2018VouMATH
806-M10-2017A-Q01-TH
03/05/2018VouMATH
806-M09-2017W-Q01-TH
03/05/2018VouMATH
806-M08-2014B-Q01-TH
29/04/2018VouMATH
806-M07-2014G-Q01-TH
29/04/2018VouMATH
806-M06-2015W-Q01-TH
28/04/2018VouMATH
806-M05-2015A-Q01-TH
28/04/2018VouMATH
808-M04-2015B-Q01-TH
27/04/2018VouMATH
806-M03-2016B-Q01-TH
27/04/2018VouMATH
806-M02-2016A-Q01
27/04/2018VouMATH
806-M01-2016W-Q01 TH
27/04/2018VouMATH
כפל (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שברים (24) -||- זווית (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- נוסחאות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (29) -||- שאלון 803 (15) -||- שאלון 801 (17) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- לוח הכפל (18) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שאלון 802 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- מלבן (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- משולש (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- יחס (13) -||- זוויות (11) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14)