מתמטיקה לכיתה ו

מתמטיקה לכיתה ו, פתרון תרגילים לתלמידי כיתה ו, פעולות עם שברים, הרחבה וצמצום שברים, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
math-rules-basic-TH
02/12/2018VouMATH
135-600-TH
31/10/2018VouMATH
TH GR06 TH
18/03/2018VouMATH
601-M01-Q36
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q35-TH
נתון שטח מלבן, מה אורך הצלעות שלו מפמר כיתה ו האם מלבן יהול להיות ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q34-TH
איך לסרטט מקבילית מפמר כיתה ו השתמשו בקטע הנתון וסרטטו מקבילית, כך שהקטע יהיה אחת ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q33-TH
הגדרת אורך ורוחב מלבן דרך אקס מפמר כיתה ו איך למצוא שטח מלבן ולהגדיר ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q32-TH
זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים מפמר כיתה ו איך למצוא זוויות בסיס במשולש שווה ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q31-TH
גובה במשולש מפמר כיתה ו הקיפו את המשולש שבו הקטע המקווקו הוא גובה... Read More
01/03/2018VouMATH
06-0019 TH
20/01/2018VouMATH
צורות גיאומטריות (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- יחס (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 801 (17) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- שברים (24) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- מלבן (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 803 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שאלון 804 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- משולש (18) -||- זווית (10) -||- פרבולה (10)