מתמטיקה לכיתה ו

מתמטיקה לכיתה ו, פתרון תרגילים לתלמידי כיתה ו, פעולות עם שברים, הרחבה וצמצום שברים, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
פעולת כפל, חוקי כפל 1  רישום מספרים שליליים... Read More
04/06/2022VouMATH
מחברים ומחסרים 1  סדר פעולות עם חיבור ... Read More
03/06/2022VouMATH
03/06/2022VouMATH
math-rules-basic-TH
02/12/2018VouMATH
135-600-TH
31/10/2018VouMATH
TH GR06 TH
18/03/2018VouMATH
601-M01-Q36
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q35-TH
נתון שטח מלבן, מה אורך הצלעות שלו מפמר כיתה ו האם מלבן יהול להיות ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q34-TH
איך לסרטט מקבילית מפמר כיתה ו השתמשו בקטע הנתון וסרטטו מקבילית, כך שהקטע יהיה אחת ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q33-TH
הגדרת אורך ורוחב מלבן דרך אקס מפמר כיתה ו איך למצוא שטח מלבן ולהגדיר ... Read More
02/03/2018VouMATH