הסתברות 4 יח"ל כיתה יא | שאלון 804

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 בנושא הסתברות, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

הסתברות נושאי לימוד של מתמטיקה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
שאלון 804 / 35481 קיץ 2017 מועד א - תשעז - שאלה 3
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ז 2017 שאלון 804 / 35481 קיץ 2017 מועד א - תשעז ... Read More
10/08/2018VouMATH
שאלון 804 / 35481 חורף 2017 - תשעז - שאלה 3
שאלון 804 / 35481 חורף 2017 - תשעז - שאלה 3 פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ז ... Read More
31/07/2018VouMATH
23/07/2018VouMATH
שאלון 804 קיץ 2016 מועד א - תשע"ו - שאלה 3
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - תשעו - ... Read More
14/07/2018VouMATH
שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו - שאלה 3
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו - שאלה ... Read More
07/07/2018VouMATH
שאלון 804 קיץ 2015 מועד ב - תשע"ה - שאלה 3
פתרון לשאלון 804 בגרות במתמטיקה תשע"ה - קיץ 2015 שאלון 804 קיץ 2015 מועד ב - תשע"ה - שאלה 3 פתרונות למבחן ... Read More
29/06/2018VouMATH
שאלון 804 / 35481 קיץ 2015 מועד א - תשעה - שאלה 3
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ה 2015  שאלון 804 / 35481 קיץ 2015 מועד א - תשעה ... Read More
26/06/2018VouMATH
שאלון 804 / 35481 חורף 2015 - תשעה - שאלה 4
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ה 2015  שאלון 804 / 35481 חורף 2015 - תשעה - שאלה ... Read More
22/06/2018VouMATH
שאלון 804 / 35481 קיץ 2014 מועד ג'  - תשעד - שאלה 3
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ד 2014  שאלון 804 / 35481 קיץ 2014 מועד ג'  - תשעד ... Read More
10/06/2018VouMATH
שאלון 804 / 35481 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד - שאלה 3
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ד 2014  שאלון 804 / 35481 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד ... Read More
04/06/2018VouMATH