הסתברות 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 בנושא הסתברות, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019B-Q06-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019B-Q05-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019A-Q05-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q06-TH
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q06-TH
22/09/2018VouMATH
806-M12-2018W-Q06-TH
27/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q06-TH
08/03/2018VouMATH
801 M09 2017 WIN Q06
24/01/2017VouMATH
801 M08 2014 SUMB Q06
שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד - שאלה 6 פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד ... Read More
06/09/2016VouMATH
801 M06 2015 WIN Q06
שאלון 801 / 35182 חורף 2015 - תשעד - שאלה 1 פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ה 2015... Read More
26/08/2016VouMATH