הסתברות 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 בנושא הסתברות, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019B-Q06-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019B-Q05-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019A-Q05-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q06-TH
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q06-TH
22/09/2018VouMATH
806-M12-2018W-Q06-TH
27/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q06-TH
08/03/2018VouMATH
801 M09 2017 WIN Q06
24/01/2017VouMATH
801 M08 2014 SUMB Q06
שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד - שאלה 6 פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד ... Read More
06/09/2016VouMATH
801 M06 2015 WIN Q06
שאלון 801 / 35182 חורף 2015 - תשעד - שאלה 1 פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ה 2015... Read More
26/08/2016VouMATH
פרבולה (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- כפל (18) -||- לוח הכפל (18) -||- שברים (24) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- שאלון 801 (17) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- שאלון 803 (16) -||- אלגברה 806 (12) -||- זווית (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- סדרות 802 (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- זוויות (11) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- יחס (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10)