מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
חישור שטח חלקי של מלבן מיצב כיתה ה
חישור שטח חלקי של מלבן מיצב כיתה ה לפניכם סרטוט מוקטן של חצר שצורתה מלבן. בפינת החצר הקימו מחסן שהרצפה שלו בצורת ... Read More
18/02/2018VouMATH
חישור היקף ושטח מלבן מיצב כיתה ה
חישור היקף ושטח מלבן מיצב כיתה ה לפניכם סרטוט מוקטן של מלבן המחולק לחמישה ריבועים, שהשטח של כל  אחד מהם הוא 36 ... Read More
17/02/2018VouMATH
איך לסרטט מלבן ששטחו גדול פי 2 משטח המשולש הנתון מיצב כיתה ה
איך לסרטט מלבן ששטחו גדול פי 2 משטח המשולש הנתון מיצב כיתה ה יש שתי שיטות לסרטט מלבן ששטח שלו גדול ... Read More
17/02/2018VouMATH
מרובע עם זוג אחד של צלעות מקבילות מיצב כיתה ה
17/02/2018VouMATH
מסרטטים מרובע בה כל הצלעות שוות מיצב כיתה ה
17/02/2018VouMATH