מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
501-M01-2015-Q28-TH
חישור שטח חלקי של מלבן מיצב כיתה ה לפניכם סרטוט מוקטן של חצר שצורתה ... Read More
18/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q27 TH
חישור היקף ושטח מלבן מיצב כיתה ה לפניכם סרטוט מוקטן של מלבן המחולק לחמישה ... Read More
17/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q26 TH
17/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q25 TH
17/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q02 TH
17/02/2018VouMATH
סדרה חשבונית 801 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- זוויות (11) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- פרבולה (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- נוסחאות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- מלבן (10) -||- לוח הכפל (18) -||- יחס (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- משולש (18) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- שאלון 803 (16) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה 806 (12)