פתרון מבחני בגרות חדו"א שטח מוגבל שאלון 804 מתמטיקה 4 יח"ל כיתה יא

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 – בנושא חדו”א שטח מוגבל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
804-M09-2017W-Q07-TH
שאלון 804 / 35481 חורף 2017 - תשעז - שאלה 7 פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל ... Read More
02/08/2018VouMATH
804-M02-2016B-Q08-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 ב - ... Read More
25/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-Q07-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 קיץ 2016 א - ... Read More
21/07/2018VouMATH
804-M01-2016W-Q07-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ו 2016 שאלון 804 / 35481 חורף 2016 - תשעו ... Read More
09/07/2018VouMATH
804-M04-2015B-Q06-HQ
06/07/2018VouMATH
804-M05-2015A-Q07-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ה 2015  שאלון 804 / 35481 קיץ 2015 ... Read More
27/06/2018VouMATH
804-M06-2015W-Q07-TH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא - 4 יח"ל - תשע"ה 2015  שאלון 804 / 35481 חורף 2015 ... Read More
25/06/2018VouMATH
804-M07-2014G-Q07-TH
18/06/2018VouMATH
804-M07-2014G-Q06-TH
12/06/2018VouMATH
804-M08-2014B-Q07-TH
07/06/2018VouMATH
נוסחאות (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- זוויות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 801 (17) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- פרבולה (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- כפל (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- יחס (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- זווית (10) -||- שאלון 802 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה 806 (12) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- סדרות 802 (14) -||- שאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שברים (24) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שאלון 803 (16)