כיתה ג - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ג, פתרון תרגילים לתלמידי כיתה ג, חיבור וחיסור עד 10000, כפל וחילוק מספרים, הכרות עם שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
לוח המתאיים להדפסה
טבלת לוח המתאיים להדפסה E2 טבלת לוח המתאיים להדפסה... Read More
06/09/2019VouMATH
The 100 TH
06/09/2019VouMATH
GR03-001-TH
חיבור וחיסור מספרים עד 200 בעזרת לוח 200 או או תרגול לוח 200... Read More
22/05/2018VouMATH
03-0037-TH
12/04/2018VouMATH
B18-003
סימני התחלקות ב- 10 איזה מספרים מתחלקים בעשר, מה הסימנים התחלקות ב- 10... Read More
06/04/2018VouMATH
B18-002
הכרות עם שברים - שלישית שלישית - חלק משלם. לקחנו שלם, חילקנו ב- 3 ... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR03
15/03/2018VouMATH
04.0019-04.0024-TH
קפיצות שוות ביחידות, עשרות, מאות ואלפים קפיצות של 1, 10, 100, 1000... Read More
14/01/2018VouMATH
04.0013-04.0018-TH
סדרות בקפיצות שוות יש להמשיך את הסדרה הנתונה בקפיצות שוות, קפיצות של 1, 10, 100... Read More
14/01/2018VouMATH
04.0007-04.0012-TH
רישום מספר לפי המבנה העשרוני נתון פירוק מספר לפי מבנה העשרוני ויש ... Read More
14/01/2018VouMATH