כיתה ג - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ג, פתרון תרגילים לתלמידי כיתה ג, חיבור וחיסור עד 10000, כפל וחילוק מספרים, הכרות עם שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ג
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
טבלת לוח המתאיים להדפסה E2 טבלת לוח המתאיים להדפסה  
06/09/2019VouMATH
לוח המאה להדפסה
06/09/2019VouMATH
חיבור וחיסור מספרים עד 200 בעזרת לוח 200 או או תרגול לוח 200 איך לחבר או לחסר מספרים בעזרת לוח ה-200 עבור תלמידי ... Read More
22/05/2018VouMATH
לוח הכפל ב-5, כפולות ב-5
12/04/2018VouMATH
סימני התחלקות ב- 10
סימני התחלקות ב- 10 איזה מספרים מתחלקים בעשר, מה הסימנים התחלקות ב- 10 מספר בו ספרת יחידות שווה לאפס, מספר זה מתחלק ... Read More
06/04/2018VouMATH
הכרות עם שברים, שלישית
הכרות עם שברים - שלישית שלישית - חלק משלם. לקחנו שלם, חילקנו ב- 3 חלקים שווים. חלק אחד מתוך 3 חלקים ... Read More
06/04/2018VouMATH
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ג
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ג מתמטיקה לכיתה ב'   |  סרטונים לכיתה ג' |   מתמטיקה לכיתה ד' ישר המספרים או ציר המספרים  | ... Read More
15/03/2018VouMATH
קפיצות שוות ביחידות, עשרות, מאות ואלפים
קפיצות שוות ביחידות, עשרות, מאות ואלפים קפיצות של 1, 10, 100, 1000 קפוצים של 2, 20, 200, 2000 קפיצות של 4, 40, 400, ... Read More
14/01/2018VouMATH
סדרות בקפיצות שוות
סדרות בקפיצות שוות יש להמשיך את הסדרה הנתונה בקפיצות שוות, קפיצות של 1, 10, 100    סרטוני למידה כיתה ד      ... Read More
14/01/2018VouMATH
רישום מספר לפי המבנה העשרוני
רישום מספר לפי המבנה העשרוני נתון פירוק מספר לפי מבנה העשרוני ויש צורך ברישום מספר    סרטוני למידה כיתה ד      ... Read More
14/01/2018VouMATH