מבחן מפמ"ר הסתברות לתלמידי כיתה ט

מתמטיקה לכיתה ט, פתרון מבחני מפמ”ר שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא משולש (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- שברים (24) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- זוויות (11) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- נושאי לימוד (24) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- כפל (18) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- שאלון 803 (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 801 (17) -||- יחס (13) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- אלגברה 806 (12) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- שאלון 804 (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- זווית (10) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- שאלון 802 (15) -||- פרבולה (10)