מבחן מפמ"ר הסתברות לתלמידי כיתה ט

מתמטיקה לכיתה ט, פתרון מבחני מפמ”ר שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא כפל (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- זווית (10) -||- שאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שברים (24) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שאלון 804 (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- זוויות (11) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 803 (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- נושאי לימוד (24) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- משולש (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- סדרות 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10)