קריאת גרפים 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, בנושא קריאת גרפים – פתרון מבחני בגרות שאלון 801, , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019A-Q02-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q02-TH
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q02-TH
21/09/2018VouMATH
806-M12-2018W-Q02-TH
25/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q02-TH
08/03/2018VouMATH
801 M11 Q02 TH
17/07/2017VouMATH
801 M10 Q02 TH
30/05/2017VouMATH
801 M09 2017 WIN Q02
24/01/2017VouMATH
801 M08 2014 SUMB Q02
פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד 2014  שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד ... Read More
06/09/2016VouMATH
801 M06 2015 WIN Q02
25/08/2016VouMATH
חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- משולש (18) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- שאלון 802 (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מלבן (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- נוסחאות (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- זוויות (11) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- לוח הכפל (18) -||- כפל (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- פרבולה (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 801 (17) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סדרות 802 (14) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- שאלון 803 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שברים (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15)