קריאת גרפים 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, בנושא קריאת גרפים – פתרון מבחני בגרות שאלון 801, , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019A-Q02-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q02-TH
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q02-TH
21/09/2018VouMATH
806-M12-2018W-Q02-TH
25/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q02-TH
08/03/2018VouMATH
801 M11 Q02 TH
17/07/2017VouMATH
801 M10 Q02 TH
30/05/2017VouMATH
801 M09 2017 WIN Q02
24/01/2017VouMATH
801 M08 2014 SUMB Q02
פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד 2014  שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד ... Read More
06/09/2016VouMATH
801 M06 2015 WIN Q02
25/08/2016VouMATH