סדרות 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא סדרות הנדסיות, סדרות חשבוניות, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q02-TH
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q03-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q02-TH
31/05/2018VouMATH
802 M11 Q02 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q02 TH
03/06/2017VouMATH
802 M10 Q02 th
01/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q2 TH
13/11/2016VouMATH
802 M07 Q02 TH
31/08/2016VouMATH
802 M06 2015 WIN Q02
28/08/2016VouMATH
802 M05 2015 SUMA Q02
23/08/2016VouMATH
מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 803 (14) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- משולש (18) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 804 (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- זווית (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- שברים (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- לוח הכפל (18) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- יחס (13) -||- אלגברה 806 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שאלון 801 (17) -||- זוויות (11) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- פרבולה (10) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- סדרות 802 (14)