סדרות 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא סדרות הנדסיות, סדרות חשבוניות, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
802-M14-2018B-Q03-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q02-TH
31/05/2018VouMATH
802 M11 Q02 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q02 TH
03/06/2017VouMATH
802 M10 Q02 th
01/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q2 TH
13/11/2016VouMATH
802 M07 Q02 TH
31/08/2016VouMATH
802 M06 2015 WIN Q02
28/08/2016VouMATH
802 M05 2015 SUMA Q02
23/08/2016VouMATH
802 M04 2015 SUMB Q02
22/08/2016VouMATH
פונקציה וגרפים 802 (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- שאלון 802 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- זוויות (11) -||- אלגברה 806 (12) -||- משולש (18) -||- כפל (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 803 (13) -||- שברים (24) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- סדרות 802 (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- נושאי לימוד (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- שאלון 801 (14) -||- יחס (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- זווית (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14)