כיתה ט - מבחן מפמ"ר פונקציה קווית

מתמטיקה לכיתה ט, פתרון מבחני מפמ”ר שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא הסתברות משאלון 802 (10) -||- שאלון 801 (17) -||- משולש (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- שאלון 804 (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- יחס (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- שאלון 803 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- כפל (18) -||- נוסחאות (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- מלבן (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- שברים (24) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- פרבולה (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- לוח הכפל (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- חוקים במתמטיקה (12)