הסתברות 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא הסתברות, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

הסתברות נושאי לימוד של מתמטיקה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
שאלון 35381 חורף 2019 בגרות כיתה יא שאלה5
שאלון 802 / 35381 חורף 2019 - תשעט - שאלה 5 תשעט 2019 חורף | פתרונות למבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל בכד ... Read More
04/04/2020VouMATH
שאלון 802 / 35381 קיץ 2018 מועד ב'  - תשעח - שאלה 5
23/09/2018VouMATH
שאלון 802 חורף 2018 - תשעח - שאלה 5
תשעח 2018 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 חורף  - תשעח - שאלה 5 תשעח ... Read More
05/03/2018VouMATH
פתרון מבחן בגרות מתמטיקה שאלון 802 2017 חורף
תשעז 2017 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 חורף 2017 - תשעז - שאלה ... Read More
05/06/2017VouMATH
פתרון מבחן בגרות מתמטיקה שאלון 802 2017 קיץ מועד א
תשעז 2017 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 קיץ 2017 מועד א'  - תשעז ... Read More
02/06/2017VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2014 מועד ב | VOUMATH
17/11/2016VouMATH
https://voumath.com/wp-content/uploads/802-M07-Q05.jpg
תשעד 2014 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 קיץ 2014 מועד ג - תשעד ... Read More
31/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2015 חורף | VOUMATH
תשעה 2015 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 חורף 2015 - תשעה - שאלה ... Read More
28/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2015 קיץ מועד ב | VOUMATH
תשעה 2015 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 קיץ 2015 מועד ב - תשעה ... Read More
22/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלוןן 802 קיץ 2016 מועד ב| VOUMATH
תשעו 2016 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 קיץ 2016 מועד ב - תשעו ... Read More
16/08/2016VouMATH