פונקציה וגרפים 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא פונקציה וגרפים, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q01-TH
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q01-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q01-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q01-TH
26/02/2018VouMATH
802-M11-Q01
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q01 TH
03/06/2017VouMATH
802 M10 Q01 TH
01/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q1 TH
13/11/2016VouMATH
802 M07 Q01 TH
31/08/2016VouMATH
802 M06 2015 WIN Q01
28/08/2016VouMATH