פונקציה וגרפים 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא פונקציה וגרפים, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q01-TH
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q01-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q01-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q01-TH
26/02/2018VouMATH
802-M11-Q01
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q01 TH
03/06/2017VouMATH
802 M10 Q01 TH
01/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q1 TH
13/11/2016VouMATH
802 M07 Q01 TH
31/08/2016VouMATH
802 M06 2015 WIN Q01
28/08/2016VouMATH
סדרה חשבונית 801 (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- שאלון 801 (17) -||- נוסחאות (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- מלבן (10) -||- שאלון 803 (16) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- פרבולה (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- משולש (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- סדרות 802 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- זוויות (11) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- יחס (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- כפל (18) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- לוח הכפל (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- שברים (24) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13)