מבחן מפמ"ר אלגברה לתלמידי כיתה ט

מתמטיקה לכיתה ט, פתרון מבחני מפמ”ר שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
A-703-M09-2012-Q05-TH
07/09/2018VouMATH
A-703-M09-2012-Q04-TH
07/09/2018VouMATH
G-703-M06-2012-Q05 TH
04/09/2018VouMATH
G-703-M06-2011-Q03 TH
04/09/2018VouMATH
B-703-M07-2012-Q05 TH
16/02/2018VouMATH
B-703-M07-2012-Q04-TH
16/02/2018VouMATH
B-703-M07-2012-Q03-TH
16/02/2018VouMATH
A-703-M04-2011-Q05 TH
02/02/2018VouMATH
A-703-M04-2011-Q04 TH
02/02/2018VouMATH
B-703-M02-2011-Q04 TH
01/02/2018VouMATH
סדרה חשבונית 801 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- שאלון 804 (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- פרבולה (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- כפל (18) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- שאלון 801 (17) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- משולש (18) -||- יחס (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- שאלון 802 (15) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- שאלון 803 (16) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שברים (24) -||- סדרות 802 (14)