מבחן מפמ"ר אלגברה לתלמידי כיתה ט

מתמטיקה לכיתה ט, פתרון מבחני מפמ”ר שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
A-703-M09-2012-Q05-TH
07/09/2018VouMATH
A-703-M09-2012-Q04-TH
07/09/2018VouMATH
G-703-M06-2012-Q05 TH
04/09/2018VouMATH
G-703-M06-2011-Q03 TH
04/09/2018VouMATH
B-703-M07-2012-Q05 TH
16/02/2018VouMATH
B-703-M07-2012-Q04-TH
16/02/2018VouMATH
B-703-M07-2012-Q03-TH
16/02/2018VouMATH
A-703-M04-2011-Q05 TH
02/02/2018VouMATH
A-703-M04-2011-Q04 TH
02/02/2018VouMATH
B-703-M02-2011-Q04 TH
01/02/2018VouMATH
שאלון 803 (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- סדרות 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- משולש (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פרבולה (10) -||- יחס (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- נושאי לימוד (24) -||- כפל (18) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- זוויות (11) -||- שאלון 801 (17) -||- שברים (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- שאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- לוח הכפל (18) -||- זווית (10)