כיתה ו - גיאומטריה

מתמטיקה לכיתה ו, פתרון מבחן מפמ”ר לכיתה ו בנושא גיאומטריה: צורות גיאומטריות, שטח, היקף כולל הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
601-M01-Q36
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q35-TH
נתון שטח מלבן, מה אורך הצלעות שלו מפמר כיתה ו האם מלבן יהול להיות ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q34-TH
איך לסרטט מקבילית מפמר כיתה ו השתמשו בקטע הנתון וסרטטו מקבילית, כך שהקטע יהיה אחת ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q33-TH
הגדרת אורך ורוחב מלבן דרך אקס מפמר כיתה ו איך למצוא שטח מלבן ולהגדיר ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q32-TH
זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים מפמר כיתה ו איך למצוא זוויות בסיס במשולש שווה ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q31-TH
גובה במשולש מפמר כיתה ו הקיפו את המשולש שבו הקטע המקווקו הוא גובה... Read More
01/03/2018VouMATH
גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 802 (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- שברים (24) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- משולש (18) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- יחס (13) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- כפל (18) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- שאלון 801 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שאלון 804 (10) -||- זווית (10) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- סדרות 802 (13) -||- שאלון 803 (13) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גרפים משאלון 801 (13)