כיתה ו - גיאומטריה

מתמטיקה לכיתה ו, פתרון מבחן מפמ”ר לכיתה ו בנושא גיאומטריה: צורות גיאומטריות, שטח, היקף כולל הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ו
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
איך לחשב היקף ושטח מקבילית מפמר כיתה ו
02/03/2018VouMATH
נתון שטח מלבן, מה אורך הצלעות שלו מפמר כיתה ו
נתון שטח מלבן, מה אורך הצלעות שלו מפמר כיתה ו האם מלבן יהול להיות ריבוע ? דוגמה נוספת
02/03/2018VouMATH
איך לסרטט מקבילית מפמר כיתה ו
איך לסרטט מקבילית מפמר כיתה ו השתמשו בקטע הנתון וסרטטו מקבילית, כך שהקטע יהיה אחת מצלעותיה דוגמה נוספת
02/03/2018VouMATH
הגדרת אורך ורוחב מלבן דרך אקס מפמר כיתה ו
הגדרת אורך ורוחב מלבן דרך אקס מפמר כיתה ו איך למצוא שטח מלבן ולהגדיר אורך ורוחב של מלבן דרך אקס דוגמה נוספת
02/03/2018VouMATH
זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים מפמר כיתה ו
זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים מפמר כיתה ו איך למצוא זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים דוגמה נוספת
02/03/2018VouMATH
גובה במשולש מפמר כיתה ו
גובה במשולש מפמר כיתה ו הקיפו את המשולש שבו הקטע המקווקו הוא גובה דוגמה נוספת
01/03/2018VouMATH