כיתה ו - גיאומטריה

מתמטיקה לכיתה ו, פתרון מבחן מפמ”ר לכיתה ו בנושא גיאומטריה: צורות גיאומטריות, שטח, היקף כולל הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
601-M01-Q36
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q35-TH
נתון שטח מלבן, מה אורך הצלעות שלו מפמר כיתה ו האם מלבן יהול להיות ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q34-TH
איך לסרטט מקבילית מפמר כיתה ו השתמשו בקטע הנתון וסרטטו מקבילית, כך שהקטע יהיה אחת ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q33-TH
הגדרת אורך ורוחב מלבן דרך אקס מפמר כיתה ו איך למצוא שטח מלבן ולהגדיר ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q32-TH
זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים מפמר כיתה ו איך למצוא זוויות בסיס במשולש שווה ... Read More
02/03/2018VouMATH
601-M01-Q31-TH
גובה במשולש מפמר כיתה ו הקיפו את המשולש שבו הקטע המקווקו הוא גובה... Read More
01/03/2018VouMATH