גיאומטריה אנליטית 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 , בנושא גיאומטריה אנליטית הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35382-M15-2019W-Q03-TH
11/04/2020VouMATH
35382-M15-2019W-Q02
06/04/2020VouMATH
803-M14-2018B-Q03-TH
30/10/2018VouMATH
803-M14-2018B-Q02-TH
30/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q03-TH
01/06/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q02-TH
01/06/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q03-TH
22/02/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q02-TH
22/02/2018VouMATH
803 M11 Q03 TH
25/12/2017VouMATH
803-M11-Q02-TH
25/12/2017VouMATH
זווית (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- סדרות 802 (14) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- נושאי לימוד (24) -||- כפל (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- שאלון 803 (16) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- לוח הכפל (18) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שברים (24) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פרבולה (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- זוויות (11) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 801 (17) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה משאלון 803 (16)