גיאומטריה אנליטית 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 , בנושא גיאומטריה אנליטית הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
803-M14-2018B-Q03-TH
30/10/2018VouMATH
803-M14-2018B-Q02-TH
30/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q03-TH
01/06/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q02-TH
01/06/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q03-TH
22/02/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q02-TH
22/02/2018VouMATH
803 M11 Q03 TH
25/12/2017VouMATH
803-M11-Q02-TH
25/12/2017VouMATH
803 M10 Q03 TH
20/06/2017VouMATH
803 M10 Q02 TH
20/06/2017VouMATH
שאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שאלון 804 (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- כפל (18) -||- נוסחאות (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שברים (24) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- שאלון 803 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- יחס (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- זוויות (11) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- לוח הכפל (18) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- משולש (18) -||- פרבולה (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- זווית (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12)