גיאומטריה לתלמידי כיתה ז
701-M03-2012-Q19-TH
29/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q14-TH
21/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q12-TH
19/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q21-TH
16/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q10-TH
09/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q23-TH
04/11/2018VouMATH
701-M01-2011-Q-TH
זוויות בין ישרים מקבילים בגיאומטריה  - כיתה ז פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז... Read More
19/02/2018VouMATH
701 M02 2011 Q12 TH
25/01/2018VouMATH
335-701
משולשים חופפים בגיאומטריה מבחן מפמר כיתה ז איך אפשר לזהות משולשים שווים, זהים או ... Read More
20/01/2018VouMATH
701 M01 2011 Q13 TH
20/01/2018VouMATH
גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- נושאי לימוד (24) -||- זוויות (11) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שאלון 803 (16) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- יחס (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פרבולה (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שברים (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- לוח הכפל (18) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- כפל (18) -||- נוסחאות (10) -||- זווית (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- מלבן (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שאלון 802 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- שאלון 801 (17) -||- משולש (18)