סטטיסטיקה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא סטטיסטיקה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q06-TH
04/04/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q06 TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q06-TH
01/06/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q05-TH
01/06/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q06-TH
תשעח 2018 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 חורף  - ... Read More
05/03/2018VouMATH
802 M11 Q06 2
25/11/2017VouMATH
802 M11 Q05 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q06 TH
05/06/2017VouMATH
802 M10 Q06 TH
02/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q5 TH
17/11/2016VouMATH
מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- משולש (18) -||- מלבן (10) -||- כפל (18) -||- זווית (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 801 (17) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שברים (24) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- זוויות (11) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- שאלון 803 (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12)