סטטיסטיקה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא סטטיסטיקה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
802-M14-2018B-Q06 TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q06-TH
01/06/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q05-TH
01/06/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q06-TH
תשעח 2018 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 חורף  - ... Read More
05/03/2018VouMATH
802 M11 Q06 2
25/11/2017VouMATH
802 M11 Q05 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q06 TH
05/06/2017VouMATH
802 M10 Q06 TH
02/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q5 TH
17/11/2016VouMATH
802 M07 Q06 TH
31/08/2016VouMATH
אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- זווית (10) -||- שאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- יחס (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שאלון 803 (14) -||- מלבן (10) -||- לוח הכפל (18) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- פרבולה (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- כפל (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שברים (24) -||- שאלון 802 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- נוסחאות (10) -||- גרפים משאלון 801 (15)