סטטיסטיקה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא סטטיסטיקה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q06-TH
04/04/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q06 TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q06-TH
01/06/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q05-TH
01/06/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q06-TH
תשעח 2018 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 חורף  - ... Read More
05/03/2018VouMATH
802 M11 Q06 2
25/11/2017VouMATH
802 M11 Q05 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q06 TH
05/06/2017VouMATH
802 M10 Q06 TH
02/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q5 TH
17/11/2016VouMATH