כיתה ד - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ד, פתרון תרגילים בנושאים שונים. כפל וחילוק עד 10,000הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
04.0025-04.0030-TH
איפה נמצא מספר הנתון בישר המספרים איך למצוא מספר על ישר המספרים... Read More
11/08/2018VouMATH
05.0067-05.0072-TH
12/04/2018VouMATH
05.0061-05.0072-TH
10/04/2018VouMATH
05.0055-05.0060-TH
10/04/2018VouMATH
B18-003
סימני התחלקות ב- 10 איזה מספרים מתחלקים בעשר, מה הסימנים התחלקות ב- 10... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR04
16/03/2018VouMATH
05.0049-05.0054-TH
19/01/2018VouMATH
05.0043-05.0048-TH
19/01/2018VouMATH
05.0037-05.0042-TH
19/01/2018VouMATH
05.0031-05.0036-TH
19/01/2018VouMATH
צורות גיאומטריות (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שאלון 803 (13) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- זווית (10) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- זוויות (11) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- יחס (13) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- שאלון 801 (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- כפל (18) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- סדרות 802 (13) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שברים (24) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- שאלון 804 (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12)