כיתה ד - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ד, פתרון תרגילים בנושאים שונים. כפל וחילוק עד 10,000הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ד
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
הכרות עם שברים
שברים - הכרות עם שברים שבר - זאת חלוקת השלם לחלקים שווים. לדוגמה ניקח תפוח  ונחלק לשתי חלקים שווים וניבחר רק ... Read More
03/06/2023VouMATH
איפה נמצא מספר הנתון בישר המספרים
איפה נמצא מספר הנתון בישר המספרים איך למצוא מספר על ישר המספרים קפיצה של 2000 על ישר המספרים, יש לימצוא מיקום של ... Read More
11/08/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 9
12/04/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 8
10/04/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 7
10/04/2018VouMATH
סימני התחלקות ב- 10
סימני התחלקות ב- 10 איזה מספרים מתחלקים בעשר, מה הסימנים התחלקות ב- 10 מספר בו ספרת יחידות שווה לאפס, מספר זה מתחלק ... Read More
06/04/2018VouMATH
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ד 
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ד מתמטיקה לכיתה ג'   |  סרטונים לכיתה ד'  |   מתמטיקה לכיתה ה' מבנה עשרוני  |  ישר המספרים או ... Read More
16/03/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 6
19/01/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 5
19/01/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 4
19/01/2018VouMATH