כיתה ד - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ד, פתרון תרגילים בנושאים שונים. כפל וחילוק עד 10,000הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
04.0025-04.0030-TH
איפה נמצא מספר הנתון בישר המספרים איך למצוא מספר על ישר המספרים... Read More
11/08/2018VouMATH
05.0067-05.0072-TH
12/04/2018VouMATH
05.0061-05.0072-TH
10/04/2018VouMATH
05.0055-05.0060-TH
10/04/2018VouMATH
B18-003
סימני התחלקות ב- 10 איזה מספרים מתחלקים בעשר, מה הסימנים התחלקות ב- 10... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR04
16/03/2018VouMATH
05.0049-05.0054-TH
19/01/2018VouMATH
05.0043-05.0048-TH
19/01/2018VouMATH
05.0037-05.0042-TH
19/01/2018VouMATH
05.0031-05.0036-TH
19/01/2018VouMATH