סטטיסטיקה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 בנושא סטטיסטיקה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019B-Q05-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019A-Q06-TH
26/12/2019VouMATH
806-M12-2018W-Q06-TH
27/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q05-TH
08/03/2018VouMATH
801 M10 Q06 TH
31/05/2017VouMATH
801 M07 2014 SUMG Q06
פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד 2014  שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ג'  - תשעד ... Read More
30/08/2016VouMATH
גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- שברים (24) -||- כפל (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- שאלון 803 (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה 806 (12) -||- שאלון 802 (15) -||- זוויות (11) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- משולש (18) -||- סדרות 802 (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- לוח הכפל (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- יחס (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- פרבולה (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- מלבן (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- נוסחאות (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15)