כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- שאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- שאלון 803 (13) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- לוח הכפל (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 801 (14) -||- יחס (13) -||- כפל (18) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- שאלון 802 (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- זווית (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- משולש (18) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- סדרות 802 (13) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30)