כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
נוסחאות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 801 (17) -||- שאלון 803 (15) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- זוויות (11) -||- שאלון 804 (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- לוח הכפל (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- משולש (18) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- מלבן (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- יחס (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- כפל (18) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13)