כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שאלון 803 (15) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- לוח הכפל (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- זוויות (11) -||- משולש (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- שאלון 801 (17) -||- מלבן (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- נוסחאות (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- יחס (13) -||- סדרות 802 (14) -||- שברים (24) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14)