כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- לוח הכפל (18) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- זוויות (11) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- זווית (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- יחס (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 803 (15) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סדרות 802 (14) -||- משולש (18) -||- שברים (24) -||- כפל (18) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- אלגברה 806 (12) -||- שאלון 804 (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15)