כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
סדרה חשבונית 801 (13) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- זווית (10) -||- סדרות 802 (13) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- שברים (24) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- יחס (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- שאלון 803 (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- זוויות (11) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- שאלון 804 (10) -||- שאלון 802 (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- שאלון 801 (14)