כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
פונקציה וגרפים 802 (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- זוויות (11) -||- לוח הכפל (18) -||- שברים (24) -||- פרבולה (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- שאלון 803 (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- זווית (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- נושאי לימוד (24) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- סדרות 802 (14) -||- שאלון 801 (17) -||- כפל (18) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה 806 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (29) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- יחס (13) -||- משולש (18) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- מלבן (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13)