כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- סדרות 802 (14) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- פרבולה (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה 806 (12) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- זוויות (11) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- יחס (13) -||- זווית (10) -||- שאלון 802 (15) -||- לוח הכפל (18) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- שאלון 801 (17) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- שאלון 803 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- כפל (18) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15)