כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- זווית (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- סדרות 802 (14) -||- שאלון 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- משולש (18) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- יחס (13) -||- זוויות (11) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- לוח הכפל (18) -||- אלגברה 806 (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- שאלון 804 (10) -||- שאלון 803 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- נושאי לימוד (24) -||- פרבולה (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שברים (24) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- כפל (18)