כיתה א - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה א, פתרון תרגילים בנושאים שונים. זיהוי ומניה מספרים, חיבור וחיסור עד 10, חוק החילוף בחיבור, סדר הפעולות הסברים פשוטים דרך סרטונים
קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב שלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
B18-001
השוואת כמויות לפי תמונות, מספרים עד 10 יש להשוות שתי קבוצות לפי תמונות:... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR01
13/03/2018VouMATH
02-0021 TH
חיבור מספרים עד 20 עם גורם 9 פתרון תרגילי חיבור לתלמידי כיתה א ו-ב. ... Read More
12/01/2018VouMATH
02-0020 TH
12/01/2018VouMATH
02-0019 TH
12/01/2018VouMATH
02-0017 TH
12/01/2018VouMATH
02-0015 TH
12/01/2018VouMATH
02-0012 TH
12/01/2018VouMATH
פונקציה וגרפים 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- שאלון 801 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- סדרות 802 (13) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- נוסחאות (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- שאלון 803 (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- כפל (18) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- מלבן (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- יחס (13) -||- משולש (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- אלגברה 806 (12) -||- שאלון 802 (14) -||- שאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- נושאי לימוד (24) -||- שברים (24) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- פעולות עם חזקות (11)