כיתה ב - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ב, פתרון תרגילים בנושאים שונים. חיבור וחיסור עד 20 עם המרה – שבירת עשרות, הכרות עם כפל, קפיצות שוות על ציר המספרים הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ב
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
טבלת לוח המתאיים להדפסה E2 טבלת לוח המתאיים להדפסה  
06/09/2019VouMATH
לוח המאה להדפסה
06/09/2019VouMATH
חיבור וחיסור מספרים עד 200 בעזרת לוח 200 או או תרגול לוח 200 איך לחבר או לחסר מספרים בעזרת לוח ה-200 עבור תלמידי ... Read More
22/05/2018VouMATH
חיבור מספרים עד 100 - בעזרת ציר המספרים
חיבור מספרים עד 100 - בעזרת ציר המספרים איך לפתור תרגילי חיבור עד 20 לתלמידי כיתה א א |  34 + 21 ב ... Read More
17/05/2018VouMATH
חיבור מספרים עד 20 - אחד החלקים הוא 5
חיבור מספרים עד 20 - אחד החלקים הוא 5 איך לפתור תרגילי חיבור עד 20 לתלמידי כיתה א א |  6 + ... Read More
17/05/2018VouMATH
לוח הכפל ב-5, כפולות ב-5
12/04/2018VouMATH
הכרות עם שברים, שלישית
הכרות עם שברים - שלישית שלישית - חלק משלם. לקחנו שלם, חילקנו ב- 3 חלקים שווים. חלק אחד מתוך 3 חלקים ... Read More
06/04/2018VouMATH
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ב
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ב מתמטיקה לכיתה א'   |  סרטונים לכיתה ב'  |   מתמטיקה לכיתה ג' הכרות עם מספרים  |  לוח המאה  ... Read More
14/03/2018VouMATH
תרגילי כפל דרך מלבן
13/01/2018VouMATH
תרגילי כפל דרך מלבן
13/01/2018VouMATH