כיתה ב - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ב, פתרון תרגילים בנושאים שונים. חיבור וחיסור עד 20 עם המרה – שבירת עשרות, הכרות עם כפל, קפיצות שוות על ציר המספרים הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
לוח המתאיים להדפסה
טבלת לוח המתאיים להדפסה E2 טבלת לוח המתאיים להדפסה... Read More
06/09/2019VouMATH
The 100 TH
06/09/2019VouMATH
GR03-001-TH
חיבור וחיסור מספרים עד 200 בעזרת לוח 200 או או תרגול לוח 200... Read More
22/05/2018VouMATH
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
03-0037-TH
12/04/2018VouMATH
B18-002
הכרות עם שברים - שלישית שלישית - חלק משלם. לקחנו שלם, חילקנו ב- 3 ... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR02
14/03/2018VouMATH
03-0031 TH
13/01/2018VouMATH
03-0025 TH
13/01/2018VouMATH