כיתה ב - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ב, פתרון תרגילים בנושאים שונים. חיבור וחיסור עד 20 עם המרה – שבירת עשרות, הכרות עם כפל, קפיצות שוות על ציר המספרים הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
לוח המתאיים להדפסה
טבלת לוח המתאיים להדפסה E2 טבלת לוח המתאיים להדפסה... Read More
06/09/2019VouMATH
The 100 TH
06/09/2019VouMATH
GR03-001-TH
חיבור וחיסור מספרים עד 200 בעזרת לוח 200 או או תרגול לוח 200... Read More
22/05/2018VouMATH
GR02-001-TH
17/05/2018VouMATH
GR01-001-TH
17/05/2018VouMATH
03-0037-TH
12/04/2018VouMATH
B18-002
הכרות עם שברים - שלישית שלישית - חלק משלם. לקחנו שלם, חילקנו ב- 3 ... Read More
06/04/2018VouMATH
TH-GR02
14/03/2018VouMATH
03-0031 TH
13/01/2018VouMATH
03-0025 TH
13/01/2018VouMATH
טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שברים (24) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- שאלון 803 (16) -||- נוסחאות (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- משולש (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- מלבן (10) -||- סדרות 802 (14) -||- זוויות (11) -||- שאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- יחס (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 804 (10) -||- לוח הכפל (18)