גידול ודעיכה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא גידול ודעיכה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q03-TH
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q02-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q03-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q02-TH
26/02/2018VouMATH
802 M11 Q03 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q03 TH
04/06/2017VouMATH
802 M10 Q03 TH
01/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q3 TH
14/11/2016VouMATH
802 M07 Q02 TH
תשעד 2014 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 קיץ 2014 ... Read More
31/08/2016VouMATH
802 M06 2015 WIN Q03
28/08/2016VouMATH