גידול ודעיכה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 בנושא גידול ודעיכה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q03-TH
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q02-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q03-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q02-TH
26/02/2018VouMATH
802 M11 Q03 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q03 TH
04/06/2017VouMATH
802 M10 Q03 TH
01/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q3 TH
14/11/2016VouMATH
802 M07 Q02 TH
תשעד 2014 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 קיץ 2014 ... Read More
31/08/2016VouMATH
802 M06 2015 WIN Q03
28/08/2016VouMATH
מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- שאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 801 (17) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- כפל (18) -||- יחס (13) -||- זוויות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- נושאי לימוד (24) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- משולש (18) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- שאלון 803 (16) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שברים (24) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- שאלון 802 (15) -||- זווית (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18)