אלגברה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019A-Q02-TH
27/12/2019VouMATH
35182-M17-2019B-Q01-TH
26/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q01-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q01-TH
06/05/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q01-TH
21/09/2018VouMATH
801-M13-2018A-Q01-TH
25/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q01-TH
08/03/2018VouMATH
801 M11 Q01 TH
17/07/2017VouMATH
801 M10 Q01 TH
26/05/2017VouMATH
801 M09 2017 WIN Q01
24/01/2017VouMATH
גרפים משאלון 801 (15) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- אלגברה 806 (12) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- זוויות (11) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- יחס (13) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- פרבולה (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שאלון 801 (17) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- שאלון 803 (16) -||- שברים (24) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 802 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- נושאי לימוד (24) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- סדרות 802 (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- נוסחאות (10)