אלגברה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019A-Q02-TH
27/12/2019VouMATH
35182-M17-2019B-Q01-TH
26/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q01-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q01-TH
06/05/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q01-TH
21/09/2018VouMATH
801-M13-2018A-Q01-TH
25/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q01-TH
08/03/2018VouMATH
801 M11 Q01 TH
17/07/2017VouMATH