חשבון דיפרנציאלי 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
803-M14-2018B-Q05-TH
30/10/2018VouMATH
803-M14-2018B-Q04-TH
30/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q06-TH
05/06/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q05-TH
02/06/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q04-TH
02/06/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q05-TH
23/02/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q04-TH
22/02/2018VouMATH
803 M11 Q05 TH
25/12/2017VouMATH
803 M11 Q04 TH
25/12/2017VouMATH
803 M10 Q05 TH
20/06/2017VouMATH
אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- משולש (18) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- שאלון 801 (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 803 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- לוח הכפל (18) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- סדרות 802 (13) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- יחס (13) -||- זווית (10) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- כפל (18) -||- זוויות (11) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שברים (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- שאלון 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- שאלון 802 (14)