חשבון דיפרנציאלי 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
803-M14-2018B-Q05-TH
30/10/2018VouMATH
803-M14-2018B-Q04-TH
30/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q06-TH
05/06/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q05-TH
02/06/2018VouMATH
803-M13-2018A-Q04-TH
02/06/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q05-TH
23/02/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q04-TH
22/02/2018VouMATH
803 M11 Q05 TH
25/12/2017VouMATH
803 M11 Q04 TH
25/12/2017VouMATH
803 M10 Q05 TH
20/06/2017VouMATH
שברים (24) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- יחס (13) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פרבולה (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (29) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- זוויות (11) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- שאלון 803 (15) -||- נושאי לימוד (24) -||- סדרות 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- כפל (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- זווית (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 802 (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10)