טריגונומטריה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 טריגונומטריה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M16-2019B-Q04-TH
שאלון 801 / 35182 קיץ 2019 מועד ב' - תשעט - שאלה 4... Read More
02/01/2020VouMATH
35182-M16-2019A-Q04-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q05-TH
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q05-TH
21/09/2018VouMATH
806-M12-2018W-Q05-TH
27/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q04-TH
08/03/2018VouMATH
801 M10 Q05 TH
31/05/2017VouMATH
801 M09 2017 WIN Q05
24/01/2017VouMATH
801 M08 2014 SUMB Q05
פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד 2014  שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד ... Read More
06/09/2016VouMATH
801 M07 2014 SUMG Q05
30/08/2016VouMATH
סטטיסטיקה 802 (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- סדרות 802 (14) -||- שברים (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- פרבולה (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- נוסחאות (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- מלבן (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שאלון 801 (17) -||- לוח הכפל (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- משולש (18) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- כפל (18) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- זוויות (11) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- שאלון 802 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- שאלון 803 (16) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15)