מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
501-M01-2015-Q22
השוואת שבר פשוט עם שבר עשרוני מיצב כיתה ה יש לסמן טענה נכונה... Read More
08/03/2018VouMATH
05-0073N
שטח חלקי של ריבוע חלק משטח הריבוע צבוע, בואו נסמן את המשפט הנכון:... Read More
08/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q23
שאלה מילולית עם שברים מיצב כיתה ה תמר יצאה לרכוב על אופניים במסלול שמסביב ... Read More
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q19-TH
06/03/2018VouMATH
501 M01 2015 Q24 TH
חישוב שטח צורה מהיחס הנתון פתרון מבחן מיצב כיתה ה איך לחשב שטח צורה ... Read More
15/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q21 TH
חיבור שברים בעזרת עברת אגפים פתרון מבחן מיצב כיתה ה תרגיל חיבור וחיסור מורכבים ... Read More
15/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q20 TH
שאלה מילולית עם שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה בשבוע הראשון 1/4 יש לחבר ... Read More
13/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q15 TH
חיבור שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה חיבור מספר מעורב עם שבר... Read More
13/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q04 TH
01/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q03 TH
31/01/2018VouMATH
גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- משולש (18) -||- סדרות 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- שאלון 801 (17) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- זוויות (11) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- כפל (18) -||- שברים (24) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 803 (16) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- לוח הכפל (18) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- אלגברה 806 (12) -||- יחס (13) -||- זווית (10)