מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
501-M01-2015-Q22
השוואת שבר פשוט עם שבר עשרוני מיצב כיתה ה יש לסמן טענה נכונה... Read More
08/03/2018VouMATH
05-0073N
שטח חלקי של ריבוע חלק משטח הריבוע צבוע, בואו נסמן את המשפט הנכון:... Read More
08/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q23
שאלה מילולית עם שברים מיצב כיתה ה תמר יצאה לרכוב על אופניים במסלול שמסביב ... Read More
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q19-TH
06/03/2018VouMATH
501 M01 2015 Q24 TH
חישוב שטח צורה מהיחס הנתון פתרון מבחן מיצב כיתה ה איך לחשב שטח צורה ... Read More
15/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q21 TH
חיבור שברים בעזרת עברת אגפים פתרון מבחן מיצב כיתה ה תרגיל חיבור וחיסור מורכבים ... Read More
15/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q20 TH
שאלה מילולית עם שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה בשבוע הראשון 1/4 יש לחבר ... Read More
13/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q15 TH
חיבור שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה חיבור מספר מעורב עם שבר... Read More
13/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q04 TH
01/02/2018VouMATH
501 M01 2015 Q03 TH
31/01/2018VouMATH