מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
השוואת שבר פשוט עם שבר עשרוני מיצב כיתה ה
השוואת שבר פשוט עם שבר עשרוני מיצב כיתה ה יש לסמן טענה נכונה
08/03/2018VouMATH
שטח חלקי של ריבוע חלק משטח הריבוע צבוע, בואו נסמן את המשפט הנכון: א |  השטח הצבוע קטן מ-   שטח הריבוע ב |  ... Read More
08/03/2018VouMATH
שאלה מילולית עם שברים מיצב כיתה ה
שאלה מילולית עם שברים מיצב כיתה ה תמר יצאה לרכוב על אופניים במסלול שמסביב לפארק. היא הקיפה את הפארק פעם אחת. מסלול ... Read More
06/03/2018VouMATH
השוואת שברים מיצב כיתה ה
השוואת שברים מיצב כיתה ה איך להשוות שברים מה הפעולות שצריך לבצע כדי להשוות שתי שברים
06/03/2018VouMATH
חישוב שטח צורה מהיחס הנתון פתרון מבחן מיצב כיתה ה
חישוב שטח צורה מהיחס הנתון פתרון מבחן מיצב כיתה ה איך לחשב שטח צורה כאשר ידוע יחס 1/3 
15/02/2018VouMATH
חיבור שברים בעזרת עברת אגפים פתרון מבחן מיצב כיתה ה
חיבור שברים בעזרת עברת אגפים פתרון מבחן מיצב כיתה ה תרגיל חיבור וחיסור מורכבים משלם (מספר הכי גדול בין שלושת המשתתפים) ושני ... Read More
15/02/2018VouMATH
שאלה מילולית עם שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה
שאלה מילולית עם שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה בשבוע הראשון 1/4 יש לחבר את השבר שהתקבל משבוע השניה 2/5 איך לחבר ... Read More
13/02/2018VouMATH
חיבור שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה
חיבור שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה חיבור מספר מעורב עם שבר שיטה ראשונה: * את השלם נפריד ** נמצא מכנה משותף בין השברים *** ... Read More
13/02/2018VouMATH
הרחבת וצמצום שברים פתרון מבחן מיצב כיתה ה
01/02/2018VouMATH
איך להפוך שבר מדומה למספר מעורב מיצ"ב לכיתה ה
31/01/2018VouMATH