פתרון מבחני בגרות אלגברה שאלון 805 מתמטיקה 4 יח"ל כיתה יב

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 805 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
805-M06-2015B-Q01-TH
12/04/2018VouMATH
805-M05-2015A-Q01-TH
12/04/2018VouMATH
805-M04-2015-W-Q01-TH
12/04/2018VouMATH
805-M03-2016-B-Q01-TH
05/04/2018VouMATH
805-M02-2016-A-TH
05/04/2018VouMATH
805-M01-2016-W-TH
05/04/2018VouMATH