פתרון מבחני בגרות אלגברה שאלון 805 מתמטיקה 4 יח"ל כיתה יב

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 805 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

אלגברה נושאי לימוד של מתמטיקה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
שאלון 805 קיץ מועד ב 2015 - תשעה - שאלה 1
שאלון 805 קיץ 2015 מועד ב  - תשעה - שאלה 1 ארבעת האיברים שלפניך:    הם איברים עוקבים בסדרה חשבונית עולה. סכום ארבעת ... Read More
12/04/2018VouMATH
שאלון 805 קיץ מועד א 2015 - תשעה - שאלה 1
שאלון 805 קיץ מועד א 2015  - תשעה - שאלה 1 נתונות שתי סדרות הנדסיות אין סופיות יורדות:   נתון כי מנת הסדרה ... Read More
12/04/2018VouMATH
שאלון 805 חורף 2015 - תשעה - שאלה 1
שאלון 805 חורף 2015  - תשעה - שאלה 1 נתונים כל המספרים התלת ספרתיים שמתחלקים ב- 6 בלי שארית. א |  מצא ... Read More
12/04/2018VouMATH
שאלון 805 קיץ 2016 מועד ב - תשעו - שאלה 1 נתונה סדרה המקיימת את הכלל      לכל   n  טבעי האיבר השלישי בסדרה ... Read More
05/04/2018VouMATH
שאלון 805 קיץ מועד א 2016 - תשעו - שאלה 1
שאלון 805 קיץ 2016 מועד א - תשעו - שאלה 1 נתונה סדרה הנדסית אין-סופית יורדת:         א |  הבע באמצעות  X  ... Read More
05/04/2018VouMATH
שאלון 805 חורף 2016 - תשעו - שאלה 1
שאלון 805 חורף 2016 - תשעו - שאלה 1 נתונה סדרה חשבונית שהאיבר הכללי שלה  הוא    ונתונה סדרה המוגדרת על ידי הכלל   א1 ... Read More
05/04/2018VouMATH