טריגונומטריה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 טריגונומטריה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q04-TH
05/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q04-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q04-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q04-TH
03/03/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q03-TH
03/03/2018VouMATH
802 M11 Q04 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q04 TH
04/06/2017VouMATH
802 M10 Q04 TH
02/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q4 TH
16/11/2016VouMATH
802 M07 Q04 TH
31/08/2016VouMATH