טריגונומטריה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 טריגונומטריה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
802-M14-2018B-Q04-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q04-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q04-TH
03/03/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q03-TH
03/03/2018VouMATH
802 M11 Q04 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q04 TH
04/06/2017VouMATH
802 M10 Q04 TH
02/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q4 TH
16/11/2016VouMATH
802 M07 Q04 TH
31/08/2016VouMATH
802 M06 2015 WIN Q04
28/08/2016VouMATH
גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- שאלון 803 (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- משולש (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- שאלון 802 (14) -||- שאלון 801 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- נושאי לימוד (24) -||- יחס (13) -||- סדרות 802 (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- כפל (18) -||- שאלון 804 (10) -||- זווית (10) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- זוויות (11) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- שברים (24)