טריגונומטריה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 טריגונומטריה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381-M15-2019W-Q04-TH
05/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-Q04-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-Q04-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q04-TH
03/03/2018VouMATH
802-M12-2018W-Q03-TH
03/03/2018VouMATH
802 M11 Q04 2
25/11/2017VouMATH
802 M09 Q04 TH
04/06/2017VouMATH
802 M10 Q04 TH
02/06/2017VouMATH
802 M08 2014 SUM B Q4 TH
16/11/2016VouMATH
802 M07 Q04 TH
31/08/2016VouMATH
חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- זוויות (11) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שאלון 803 (15) -||- משולש (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- שברים (24) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- יחס (13) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- שאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה 806 (12) -||- לוח הכפל (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- נוסחאות (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- נושאי לימוד (24) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- כפל (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- שאלון 801 (17) -||- מלבן (10)