תירגול נושא פונקציה וגרפים במתמטיקה

תירגול ופתרון שאלות בנושא פונקציה וגרפים, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

פונקציה וגרפים נושאי לימוד של מתמטיקה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
איך למצוא שיעורי הנקודה
איך למצוא שיעורי הנקודה במערת צירים דו-ממדי איך רושמים שיעורי הנקודה        
30/11/2017VouMATH
מה זה פונקציה קווית
מה זה פונקציה קווית או פונקציה לינארית פונקציה קווית מתארת תלות משתנה אחד למשתנה שני, בקצב אחיד / קבוע. גרף של פונקציה ... Read More
30/11/2017VouMATH
מה זה פונקציה
מה זה פונקציה או הגדרה לפונקציה מה זה פונקציה ? פונקציה מתארת תלות משתנה אחד ממשתנה אחר אחד מהמשתנים הוא משתנה בלתי תלוי ... Read More
30/11/2017VouMATH
מה זה פונקציה קווית חיובית או שלילית
מה זה פונקציה קווית חיובית או שלילית הסבר והגדרה לפונקציה קווית נמצא כאן פונקציה חיובית כאשר פונקציה או חלק ממנה נמצאת מעל ... Read More
29/11/2017VouMATH
מה זה פונקציה עולה, יורדת קבוע
מה זה פונקציה קווית עולה, יורדת קבוע הסבר והגדרה לפונקציה קווית נמצא כאן פונקציה קווית עולה, כאשר ערך של ה- X עולה ... Read More
29/11/2017VouMATH
מה זה פונקציה חיובית, שלילית
מה זה פונקציה חיובית, שלילית פונקציה חיובית | פונקציה שלילית  
17/05/2017VouMATH
מה זה פונקציה עולה, יורדת, קבוע
מה זה פונקציה עולה, יורדת, קבוע פונקציה קווית - תחומי עליה ותחומי ירידה  
17/05/2017VouMATH
מה זה ראשית הצירים
מה זה ראשית הצירים הגדרה למערכת צירים | ציר ה-X | ציר ה-Y | ציר המספרים ראשית הצירים נקודת החיתוך בין ציר ... Read More
17/05/2017VouMATH
מערכת צירים
מה זה מערכת צירים הגדרה למערכת צירים | ציר ה-X | ציר ה-Y | ציר המספרים איך בונים מערכת צירים   מה זה מערכת ... Read More
17/05/2017VouMATH