תירגול נושא פונקציה וגרפים במתמטיקה

תירגול ופתרון שאלות בנושא פונקציה וגרפים, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
M-17-028 HQ
איך למצוא שיעורי הנקודה במערת צירים דו-ממדי איך רושמים שיעורי הנקודה  ... Read More
30/11/2017VouMATH
M-17-030 HQ
מה זה פונקציה קווית או פונקציה לינארית פונקציה קווית מתארת תלות משתנה אחד ... Read More
30/11/2017VouMATH
M-17-029 HQ
30/11/2017VouMATH
M-17-015 HQ
מה זה פונקציה קווית חיובית או שלילית הסבר והגדרה לפונקציה קווית נמצא ... Read More
29/11/2017VouMATH
M-17-014 TH
מה זה פונקציה קווית עולה, יורדת קבוע הסבר והגדרה לפונקציה קווית נמצא ... Read More
29/11/2017VouMATH
SH0817-0002
17/05/2017VouMATH
SH0817-0001
17/05/2017VouMATH
M-17-013 TH
17/05/2017VouMATH
M-17-027 HQ
17/05/2017VouMATH