חשבון אינטגראלי 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
803-M14-2018B-Q06-TH
30/10/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q06-TH
23/02/2018VouMATH
803 M11 Q06 TH
25/12/2017VouMATH
803 M10 Q06 TH
20/06/2017VouMATH
803 M09 Q06 TH
14/06/2017VouMATH
803 M08 Q05 TH
23/11/2016VouMATH
803 M07 Q06 TH
01/09/2016VouMATH
803 M06 2015 W Q06
29/08/2016VouMATH
803 M05 2015 A TH Q06
24/08/2016VouMATH
803 M04 2015 B TH Q06
16/08/2016VouMATH