חשבון אינטגראלי 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
שאלון 803 / 35382 קיץ 2018 מועד ב'  - תשעח - שאלה 6
פתרון למבחן בגרות כיתה יב - 3 יח"ל - תשע"ח 2018  שאלון 803 / 35382 קיץ 2018 מועד ב'  - תשעח ... Read More
30/10/2018VouMATH
שאלון 803 מועד 2018 חורף - תשעח - שאלה 6
שאלון 803 מועד 2018 חורף - תשעח - שאלה 6 פתרונות לכל המבחן בגרות שאלון 803 מועד 2018 חורף נקודה A נמצאת ... Read More
23/02/2018VouMATH
שאלון 803 קיץ 2017 מועד ב - תשע"ז - שאלה 6
פתרון שאלון 803 קיץ 2017 מועד ב - תשע"ז - שאלה 6 פתרונות לכל המבחן בגרות קיץ 2017 מועד ב ABCD הוא ... Read More
25/12/2017VouMATH
פתרון שאלון 803 קיץ 2017 מועד א - תשע"ז - שאלה 6 פתרונות לכל המבחן בגרות קיץ 2017 מועד א לפניך מלבן ... Read More
20/06/2017VouMATH
פתרון מבחן בגרות מתמטיקה שאלון 803 2017 חורף
פתרון שאלון 803 מועד 2017 חורף - תשע"ז - שאלה 6 פתרונות לכל המבחן בגרות חורף 2017 נתון מלבן שרוחבו 12 מטרים ... Read More
14/06/2017VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 803 2014 קיץ מועד ב
פתרון לשאלון 803  קיץ 2014 מועד ב' תשע"ד פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 803 קיץ 2014 מועד ב' בציור שלפניך ... Read More
23/11/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 803 2014 קיץ מועד ג
תשעח 2018 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 803 / 35382  קיץ 2014 מועד ג' תשע"ד - ... Read More
01/09/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון שאלון 803 חורף 2015 | VOUMATH
פתרון שאלון 803 חורף 2015 - תשע"ה - שאלה 4 פתרונות לכל המבחן בגרות מועד 2015 חורף נתונה הפונקציה     ונתונה הנקודה (A(3.5;0 נקודה ... Read More
29/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון שאלון 803 קיץ 2015 מועד א | VOUMATH
שאלון 803 מועד 2015 קיץ א - תשע"ה - שאלה 6 פתרונות לכל המבחן בגרות מועד 2015 קיץ א' נתונה גינת נוי ... Read More
24/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון שאלון 803 קיץ 2015 מועד ב | VOUMATH
שאלון 803 מועד 2015 קיץ ב - תשע"ה - שאלה 6 פתרונות לכל המבחן בגרות מועד 2015 קיץ ב' נקודה A נמצאת ... Read More
16/08/2016VouMATH