חשבון אינטגראלי 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
803-M14-2018B-Q06-TH
30/10/2018VouMATH
803-M12-2018W-Q06-TH
23/02/2018VouMATH
803 M11 Q06 TH
25/12/2017VouMATH
803 M10 Q06 TH
20/06/2017VouMATH
803 M09 Q06 TH
14/06/2017VouMATH
803 M08 Q05 TH
23/11/2016VouMATH
803 M07 Q06 TH
01/09/2016VouMATH
803 M06 2015 W Q06
29/08/2016VouMATH
803 M05 2015 A TH Q06
24/08/2016VouMATH
803 M04 2015 B TH Q06
16/08/2016VouMATH
שברים (24) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- נושאי לימוד (24) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- שאלון 801 (17) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- פרבולה (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- משולש (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- מלבן (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- זווית (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- סדרות 802 (14) -||- יחס (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- כפל (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שאלון 803 (16)