טריקים במתמטיקה בעזרתם יותר קל לחשב

מתמטיקה זאת שפת המספרים, כמו בכל שפה גם במתמטיקה יש חוקים. בוא ביחד נכיר כמה טריקים בעזרתם יותר קל לחשב
shadow
Capture
איך להכפיל מספרים באל פה  
16/02/2018VouMATH
Tricks 01 TH
16/02/2018VouMATH
M-17-026 HQ
30/11/2017VouMATH
M-17-017 HQ3
29/11/2017VouMATH
M-17-016 HQ
29/11/2017VouMATH
M-17-011 TH
29/11/2017VouMATH
M-17-005
מה השיטה לחישוב כפל מהיר ללא מחשיבון איך להכפיל מספרים גדולים בעזרת טבלה. טיפים וטריקים במתמטיקה.... Read More
16/05/2017VouMATH
אלגברה משאלון 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 803 (13) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שאלון 802 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שברים (24) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- שאלון 801 (14) -||- יחס (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- סדרות 802 (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 804 (10) -||- מלבן (10) -||- כפל (18) -||- אלגברה 806 (12) -||- לוח הכפל (18) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- נוסחאות (10) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18)