טריקים במתמטיקה בעזרתם יותר קל לחשב

מתמטיקה זאת שפת המספרים, כמו בכל שפה גם במתמטיקה יש חוקים. בוא ביחד נכיר כמה טריקים בעזרתם יותר קל לחשב
shadow
Capture
איך להכפיל מספרים באל פה  
16/02/2018VouMATH
Tricks 01 TH
16/02/2018VouMATH
M-17-026 HQ
30/11/2017VouMATH
M-17-017 HQ3
29/11/2017VouMATH
M-17-016 HQ
29/11/2017VouMATH
M-17-011 TH
29/11/2017VouMATH
M-17-005
מה השיטה לחישוב כפל מהיר ללא מחשיבון איך להכפיל מספרים גדולים בעזרת טבלה. טיפים וטריקים במתמטיקה.... Read More
16/05/2017VouMATH
מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- משולש (18) -||- זווית (10) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- נוסחאות (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שברים (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- יחס (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שאלון 804 (10) -||- סדרות 802 (14) -||- זוויות (11) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- שאלון 803 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- כפל (18) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- שאלון 801 (17) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15)