טריקים במתמטיקה בעזרתם יותר קל לחשב

מתמטיקה זאת שפת המספרים, כמו בכל שפה גם במתמטיקה יש חוקים. בוא ביחד נכיר כמה טריקים בעזרתם יותר קל לחשב
shadow
Capture
איך להכפיל מספרים באל פה  
16/02/2018VouMATH
Tricks 01 TH
16/02/2018VouMATH
M-17-026 HQ
30/11/2017VouMATH
M-17-017 HQ3
29/11/2017VouMATH
M-17-016 HQ
29/11/2017VouMATH
M-17-011 TH
29/11/2017VouMATH
M-17-005
מה השיטה לחישוב כפל מהיר ללא מחשיבון איך להכפיל מספרים גדולים בעזרת טבלה. טיפים וטריקים במתמטיקה.... Read More
16/05/2017VouMATH
זווית (10) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- כפל (18) -||- יחס (13) -||- אלגברה 806 (12) -||- משולש (18) -||- שאלון 802 (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שאלון 803 (15) -||- שאלון 801 (17) -||- פרבולה (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- שברים (24) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- סדרות 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10)