טריקים במתמטיקה בעזרתם יותר קל לחשב

מתמטיקה זאת שפת המספרים, כמו בכל שפה גם במתמטיקה יש חוקים. בוא ביחד נכיר כמה טריקים בעזרתם יותר קל לחשב
shadow
Capture
איך להכפיל מספרים באל פה  
16/02/2018VouMATH
Tricks 01 TH
16/02/2018VouMATH
M-17-026 HQ
30/11/2017VouMATH
M-17-017 HQ3
29/11/2017VouMATH
M-17-016 HQ
29/11/2017VouMATH
M-17-011 TH
29/11/2017VouMATH
M-17-005
מה השיטה לחישוב כפל מהיר ללא מחשיבון איך להכפיל מספרים גדולים בעזרת טבלה. טיפים וטריקים במתמטיקה.... Read More
16/05/2017VouMATH
גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- שאלון 804 (10) -||- מלבן (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה 806 (12) -||- שאלון 802 (15) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (29) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- יחס (13) -||- שברים (24) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- לוח הכפל (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- נוסחאות (10) -||- סדרות 802 (14) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פרבולה (10) -||- כפל (18) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- שאלון 803 (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- זווית (10) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- זוויות (11)