גיאומטריה אנליטית 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 , בנושא גיאומטריה אנליטית הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M17-2019B-Q03-TH
27/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q03-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q04-TH
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q04-TH
21/09/2018VouMATH
806-M12-2018W-Q04-TH
26/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q03-TH
08/03/2018VouMATH
801 M11 Q04 TH
31/10/2017VouMATH
801 M10 Q04 TH
31/05/2017VouMATH
801 M09 2017 WIN Q04
24/01/2017VouMATH
801 M08 2014 SUMB Q03
פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד 2014  שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד ... Read More
06/09/2016VouMATH