גיאומטריה אנליטית 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 , בנושא גיאומטריה אנליטית הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M17-2019B-Q03-TH
27/12/2019VouMATH
35182-M16-2019A-Q03-TH
23/12/2019VouMATH
801-M15-2019W-Q04-TH
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-Q04-TH
21/09/2018VouMATH
806-M12-2018W-Q04-TH
26/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-Q03-TH
08/03/2018VouMATH
801 M11 Q04 TH
31/10/2017VouMATH
801 M10 Q04 TH
31/05/2017VouMATH
801 M09 2017 WIN Q04
24/01/2017VouMATH
801 M08 2014 SUMB Q03
פתרון לשאלון 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד 2014  שאלון 801 / 35182 קיץ 2014 מועד ב'  - תשעד ... Read More
06/09/2016VouMATH
אלגברה משאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- כפל (18) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- אלגברה 806 (12) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- שברים (24) -||- זווית (10) -||- סדרות 802 (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 803 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שאלון 801 (17) -||- שאלון 804 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- יחס (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- שאלון 802 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- משולש (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מלבן (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13)