מתמטיקה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M17-2019B-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019A-TH
26/12/2019VouMATH
35182 M15 2019W
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-TH
21/09/2018VouMATH
801-M12-2018A-TH
25/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-TH
01/03/2018VouMATH
801-M11-2017B-TH
31/10/2017VouMATH
801-M10-2017A-TH
31/05/2017VouMATH