מתמטיקה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
801-M14-2018B-TH
21/09/2018VouMATH
801-M12-2018A-TH
25/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-TH
01/03/2018VouMATH
801-M11-2017B-TH
31/10/2017VouMATH
801-M10-2017A-TH
31/05/2017VouMATH
801-M09-2017W-TH
25/01/2017VouMATH
801-M05-2016B-TH
25/12/2016VouMATH
801-M02-2016A-TH
24/12/2016VouMATH
801-M01-2016W-TH
23/12/2016VouMATH
801-M03-2015B-TH
25/11/2016VouMATH
801-M04-2015A-TH
24/11/2016VouMATH
801-M07-2015W-TH
23/11/2016VouMATH
801-M07-2014G-TH
30/10/2016VouMATH
801-M07-2014B-TH
06/09/2016VouMATH
נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (14) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- כפל (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- אלגברה 806 (12) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (18) -||- גרפים משאלון 801 (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- אלגברה משאלון 801 (17) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (13) -||- שברים (24) -||- לוח הכפל (18) -||- הסתברות משאלון 801 (11) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- סדרה חשבונית 801 (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- זווית (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- שאלון 802 (14) -||- סדרות 802 (13) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 801 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- שאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- שאלון 803 (13) -||- זוויות (11) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- פעולות עם חזקות (11)