מתמטיקה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה י
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
מבחן בגרות שאלון 801 שנה 2019 קיץ קיץ מועד ב א
פתרון למבחן בגרות שאלון 801 קיץ 2019 מועד ב - תשעט סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר ... Read More
03/01/2020VouMATH
מבחן בגרות שאלון 801 שנה 2019 קיץ קיץ מועד א
פתרון למבחן בגרות שאלון 801 קיץ 2019 מועד א - תשעט סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר ... Read More
26/12/2019VouMATH
תשעט 2019 חורף 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יב
פתרון למבחן בגרות שאלון 801 חורף 2019 - תשעט סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר 1 מתמטיקה ... Read More
20/12/2019VouMATH
פתרון למבחן בגרות שאלון 801 קיץ 2018 מועד ב - תשעח
פתרון למבחן בגרות שאלון 801 קיץ 2018 מועד ב - תשעח סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר ... Read More
21/09/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - קיץ 2018 מועד א' - תשע"ח
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - קיץ 2018 מועד א' - תשע"ח סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, ... Read More
25/05/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - חורף 2018 - תשע"ח
פתרון למבחן בגרות שאלון 801 חורף 2018 - תשעח סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר 1 מתמטיקה ... Read More
01/03/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - קיץ 2017 מועד ב' - תשע"ז
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - קיץ 2017 מועד ב' - תשע"ז סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, ... Read More
31/10/2017VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - קיץ 2017 מועד א' - תשע"ז
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - קיץ 2017 מועד א' - תשע"ז סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, ... Read More
31/05/2017VouMATH