מתמטיקה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35182-M17-2019B-TH
03/01/2020VouMATH
35182-M16-2019A-TH
26/12/2019VouMATH
35182 M15 2019W
20/12/2019VouMATH
801-M14-2018B-TH
21/09/2018VouMATH
801-M12-2018A-TH
25/05/2018VouMATH
801-M12-2018W-TH
01/03/2018VouMATH
801-M11-2017B-TH
31/10/2017VouMATH
801-M10-2017A-TH
31/05/2017VouMATH
801-M09-2017W-TH
25/01/2017VouMATH
801-M05-2016B-TH
25/12/2016VouMATH
801-M02-2016A-TH
24/12/2016VouMATH
801-M01-2016W-TH
23/12/2016VouMATH
801-M03-2015B-TH
25/11/2016VouMATH
801-M04-2015A-TH
24/11/2016VouMATH
801-M07-2015W-TH
23/11/2016VouMATH
801-M07-2014G-TH
30/10/2016VouMATH
801-M07-2014B-TH
06/09/2016VouMATH
טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- כפל (18) -||- אלגברה 806 (12) -||- זווית (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- שאלון 801 (17) -||- פרבולה (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- זוויות (11) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- נושאי לימוד (24) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- שברים (24) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- שאלון 803 (16) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- לוח הכפל (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שאלון 804 (10) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- סדרות 802 (14) -||- אלגברה משאלון 801 (20)