אלגברה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 – בנושא אלגברה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

אלגברה נושאי לימוד של מתמטיקה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2015 מועד א | VOUMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2015 מועד א – תשע”ה – שאלה 1 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
19/06/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2015 מועד c | VOUMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2015 מועד ב – תשע”ה – שאלה 1 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
14/06/2016VouMATH
https://voumath.com/wp-content/uploads/801-M02-Q01-TH.jpg
פתרון שאלון 801 קיץ 2016 מועד א - תשע"ו - שאלה 1 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
13/06/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2016 חורף | VOUMATH
פתרון שאלון 801 חורף 2016 - תשע"ו - שאלה 1 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 חורף 2016 לקראת פתיחה ... Read More
10/06/2016VouMATH