הסתברות 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 בנושא הסתברות, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

הסתברות נושאי לימוד של מתמטיקה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
https://voumath.com/wp-content/uploads/801-M05-Q06.jpg
פתרון שאלון 801 קיץ 2016 מועד ב – תשע”ו – שאלה 6 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
21/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2015 מועד א | VOUMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2015 מועד א – תשע”ה – שאלה 6 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
22/06/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2014 מועד ב | VOUMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2015 מועד ב – תשע”ה – שאלה 6 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
17/06/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2016 מועד א | VOUMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2016 מועד א - תשע"ו - שאלה 6 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
14/06/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2016 חורף | VOUMATH
פתרון שאלון 801 חורף 2016 - תשע"ו - שאלה 6 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 חורף 2016 במשחק דומינו ... Read More
13/06/2016VouMATH