טריגונומטריה 3 יח"ל כיתה י | שאלון 801

מתמטיקה לכיתה י, פתרון מבחני בגרות שאלון 801 טריגונומטריה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2015 חורף | VOUMATH
פתרון שאלון 801 / 35182 חורף 2015 – תשע”ה – שאלה 5 שאלון 801 / 35182 בגרות במתמטיקה תשע"ד 2014  פתרון מבחן ... Read More
25/08/2016VouMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2016 מועד ב – תשע”ו – שאלה 5 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
21/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2015 מועד א | VOUMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2015 מועד א – תשע”ה – שאלה 5 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
22/06/2016VouMATH
https://voumath.com/wp-content/uploads/801-M03-Q05-TH.jpg
פתרון שאלון 801 קיץ 2015 מועד ב – תשע”ה – שאלה 5 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
16/06/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2016 מועד א | VOUMATH
פתרון שאלון 801 קיץ 2016 מועד א - תשע"ו - שאלה 5 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 קיץ ... Read More
14/06/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 801 2016 חורף | VOUMATH
פתרון שאלון 801 חורף 2016 - תשע"ו - שאלה 5 פתרון מבחן בגרות מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801 חורף 2016 במשולש ישר ... Read More
12/06/2016VouMATH