מתמטיקה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה יא
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
מבחן בגרות שאלון 802 שנה 2019 חורף א
תשעט 2019 חורף 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 802, 35381, 35802, 035802, 381, 312 שאלון מספר 1 ... Read More
04/01/2020VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2018 מועד ב' - תשע"ח
תשעח 2018 קיץ מועד ב 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 802, 35381, 35802, 035802, 381, 312 שאלון ... Read More
23/09/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - קיץ 2018 מועד א' - תשע"ח
תשעח 2018 קיץ מועד א 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
31/05/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה י 3 יח"ל - חורף 2018 - תשע"ח
תשעח 2018 חורף 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר 1 ... Read More
05/03/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2017 מועד ב' - תשע"ח
תשעז 2017 קיץ מועד ב 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
28/10/2017VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2017 מועד א' - תשע"ז
תשעז 2017 קיץ מועד א 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
07/06/2017VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - חורף 2017 - תשע"ז
תשעז 2017 חורף 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר 1 ... Read More
06/06/2017VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2016 מועד ב' - תשע"ו
תשעו 2016 קיץ מועד ב 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
22/12/2016VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2016 מועד א' - תשע"ו
תשעו 2016 קיץ מועד א 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
21/12/2016VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - חורף 2016 - תשע"ו
תשעו 2016 חורף 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר 1 ... Read More
20/12/2016VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2015 מועד ב' - תשע"ה
תשעה 2015 קיץ מועד ב 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
22/11/2016VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2015 מועד א' - תשע"ה
תשעה 2015 קיץ מועד א 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
21/11/2016VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - חורף 2015 - תשע"ה
תשעה 2015 חורף 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון מספר 1 ... Read More
20/11/2016VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2014 מועד ג' - תשע"ד
תשעד 2014 קיץ מועד ג 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
16/11/2016VouMATH
פתרון מבחן בגרות כיתה יא 3 יח"ל - קיץ 2014 מועד ב' - תשע"ד
תשעד 2014 קיץ מועד ב 3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יא סמל השאלון 801, 35182, 35801, 035801, 183, 311 שאלון ... Read More
15/11/2016VouMATH