מתמטיקה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381 M15 2019W
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W
05/03/2018VouMATH
802-M11-2017B-TH
28/10/2017VouMATH
802-M10-2017A-TH
07/06/2017VouMATH
802-M09-2017W-TH
06/06/2017VouMATH
802-M01-2016B-TH
22/12/2016VouMATH
802-M02-2016A-TH
21/12/2016VouMATH
802-M03-2016W-TH
20/12/2016VouMATH
802-M04-2015B-TH
22/11/2016VouMATH
802-M05-2015A-TH
21/11/2016VouMATH
802-M06-2015W-TH
20/11/2016VouMATH
802-M07-2014G-TH
16/11/2016VouMATH
208-M08-2014B-TH
15/11/2016VouMATH