מתמטיקה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35381 M15 2019W
04/01/2020VouMATH
802-M14-2018B-TH
23/09/2018VouMATH
802-M13-2018A-TH
31/05/2018VouMATH
802-M12-2018W
05/03/2018VouMATH
802-M11-2017B-TH
28/10/2017VouMATH
802-M10-2017A-TH
07/06/2017VouMATH
802-M09-2017W-TH
06/06/2017VouMATH
802-M01-2016B-TH
22/12/2016VouMATH
802-M02-2016A-TH
21/12/2016VouMATH
802-M03-2016W-TH
20/12/2016VouMATH
802-M04-2015B-TH
22/11/2016VouMATH
802-M05-2015A-TH
21/11/2016VouMATH
802-M06-2015W-TH
20/11/2016VouMATH
802-M07-2014G-TH
16/11/2016VouMATH
208-M08-2014B-TH
15/11/2016VouMATH
סדרה חשבונית 801 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 801 (17) -||- נושאי לימוד (24) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- יחס (13) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- זווית (10) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- זוויות (11) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- לוח הכפל (18) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- כפל (18) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- מלבן (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- סדרות 802 (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- שאלון 802 (15) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- שברים (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- משולש (18) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- שאלון 803 (16) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- נוסחאות (10) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16)