טריגונומטריה 3 יח"ל כיתה יא | שאלון 802

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 802 טריגונומטריה, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2015 חורף | VOUMATH
28/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2015 קיץ מועד א | VOUMATH
23/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2015 קיץ מועד א | VOUMATH
23/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2015 קיץ מועד ב | VOUMATH
22/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 2015 קיץ מועד ב | VOUMATH
22/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 חורף 2016 | VOUMATH
תשעו 2016 - פתרון מבחן בגרות כיתה יא - 3 יח"ל  שאלון 802 / 35381 חורף 2016 - תשעו - שאלה ... Read More
18/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון 802 קיץ 2016 מועד א | VOUMATH
17/08/2016VouMATH
שאלון 802 קיץ 2016 מועד ב - תשע"ו - שאלה 1
16/08/2016VouMATH
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלוןן 802 קיץ 2016 מועד ב| VOUMATH
16/08/2016VouMATH