מתמטיקה 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
35382 M20 2020B
תש"ף קיץ 2020 מועד ב  3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יב סמל השאלון 803, 35382, 35803, 035803, שאלון ... Read More
17/12/2020VouMATH
35382 M19 2020A
תש"ף קיץ 2020 מועד א  3 יח"ל - מבחן בגרות כיתה יב סמל השאלון 803, 35382, 35803, 035803, שאלון ... Read More
16/12/2020VouMATH
35382 M18 2020W
15/12/2020VouMATH
35382 M17 2019B
14/12/2020VouMATH
35382 M16 2019A
29/11/2020VouMATH
35382 M15 2019W
05/04/2020VouMATH
803-M14-2018B-TH
15/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-TH
01/06/2018VouMATH
803-2018W-TH
21/02/2018VouMATH
803-2017B-TH
25/12/2017VouMATH
803-2017A-TH
20/06/2017VouMATH
803-2017W-TH
14/06/2017VouMATH
803-2016B-TH
15/12/2016VouMATH
803-2016A-TH
14/12/2016VouMATH
803-2016W-TH
13/12/2016VouMATH
803-2015B-TH
15/11/2016VouMATH
803-2015A-TH
14/11/2016VouMATH
803-2015W-TH
13/11/2016VouMATH
803-2014G-TH
01/09/2016VouMATH
803-2014B-TH
31/08/2016VouMATH