מתמטיקה 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 




29/11/2020VouMATH
35382 M15 2019W
05/04/2020VouMATH
803-M14-2018B-TH
15/10/2018VouMATH
803-M13-2018A-TH
01/06/2018VouMATH
803-2018W-TH
21/02/2018VouMATH
803-2017B-TH
25/12/2017VouMATH
803-2017A-TH
20/06/2017VouMATH
803-2017W-TH
14/06/2017VouMATH
803-2016B-TH
15/12/2016VouMATH
803-2016A-TH
14/12/2016VouMATH
803-2016W-TH
13/12/2016VouMATH
803-2015B-TH
15/11/2016VouMATH
803-2015A-TH
14/11/2016VouMATH
803-2015W-TH
13/11/2016VouMATH
803-2014G-TH
01/09/2016VouMATH
803-2014B-TH
31/08/2016VouMATH




אלגברה משאלון 803 (16) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- נוסחאות (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- יחס (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שברים (24) -||- משולש (18) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה 806 (12) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- כפל (18) -||- שאלון 804 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- שאלון 803 (16) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- סדרות 802 (14) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- לוח הכפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- זוויות (11) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- מלבן (10) -||- פונקציה וגרפים 802 (15)