חשבון אינטגראלי 3 יח"ל כיתה יב | שאלון 803

מתמטיקה לכיתה יב, פתרון מבחני בגרות שאלון 803 מתמטיקה 3 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
פתרון למבחן בגרות במתמטיקה שאלון שאלון 803 קיץ 2016 מועד ב
שאלון 803 מועד 2016 קיץ ב - תשע"ו - שאלה 6 תרונות לכל המבחן בגרות מועד 2016 קיץ ב' נתונה צורה המורכבת ... Read More
08/08/2016VouMATH
שאלון 803 מועד 2016 קיץ א - תשע"ו - שאלה 6 פתרונות לכל המבחן בגרות מועד 2016 קיץ א' במלבן ABCD נתון: ... Read More
01/06/2016VouMATH