מתמטיקה 4 יח"ל כיתה יא | שאלון 804

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 מתמטיקה 4 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
804-M10-2017A-TH
05/08/2018VouMATH
804-2017W-TH
29/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-TH
22/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-TH
11/07/2018VouMATH
804-M01-2016-W-TH
06/07/2018VouMATH
804-M04-2015B-TH
28/06/2018VouMATH
804-M05-2015A-TH
26/06/2018VouMATH
804-M08-2015W-TH
22/06/2018VouMATH
804-M08-2014G-TH
08/06/2018VouMATH
804-M08-2014B-TH
03/06/2018VouMATH
גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- אלגברה משאלון 803 (16) -||- יחס (13) -||- שאלון 802 (15) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- זווית (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- שאלון 801 (17) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה 806 (12) -||- פרבולה (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- כפל (18) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- שאלון 803 (16) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- נושאי לימוד (24) -||- סדרות 802 (14) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- שאלון 804 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- שברים (24) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- אלגברה משאלון 804 (10)