מתמטיקה 4 יח"ל כיתה יא | שאלון 804

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 מתמטיקה 4 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
804-M10-2017A-TH
05/08/2018VouMATH
804-2017W-TH
29/07/2018VouMATH
804-M02-2016B-TH
22/07/2018VouMATH
804-M03-2016A-TH
11/07/2018VouMATH
804-M01-2016-W-TH
06/07/2018VouMATH
804-M04-2015B-TH
28/06/2018VouMATH
804-M05-2015A-TH
26/06/2018VouMATH
804-M08-2015W-TH
22/06/2018VouMATH
804-M08-2014G-TH
08/06/2018VouMATH
804-M08-2014B-TH
03/06/2018VouMATH