מתמטיקה 4 יח"ל כיתה יא | שאלון 804

מתמטיקה לכיתה יא, פתרון מבחני בגרות שאלון 804 מתמטיקה 4 יח”ל, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה יא
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2017 מועד א - תשע"ז
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2017 מועד א - תשע"ז סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, ... Read More
05/08/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 חורף 2017 - תשע"ז
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 חורף 2017 - תשע"ז סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, שאלון מספר ... Read More
29/07/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2016 ב - תשע"ו
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2016 ב - תשע"ו סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, 481 ... Read More
22/07/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2016 א - תשע"ו
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2016 א - תשע"ו סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, 481 ... Read More
11/07/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 חורף 2016 - תשע"ו
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 חורף 2016 - תשע"ו סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, 481 שאלון ... Read More
06/07/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2015 מועד ב - תשע"ה
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2015 מועד ב - תשע"ה סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, ... Read More
28/06/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2015 מועד א - תשע"ה
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2015 מועד א - תשע"ה סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, ... Read More
26/06/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 חורף 2015 - תשע"ה
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 חורף 2015 - תשע"ה סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, 481 שאלון ... Read More
22/06/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2014 מועד ג' - תשע"ד
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל שאלון 481 קיץ 2014 מועד ג' - תשע"ד סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, ... Read More
08/06/2018VouMATH
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל - קיץ 2014 מועד ב' - תשע"ד
פתרון למבחן בגרות כיתה יא 4 יח"ל - קיץ 2014 מועד ב' - תשע"ד סמל השאלון 804, 35481, 35804, 035804, 481 ... Read More
03/06/2018VouMATH