כיתה ג - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ג, פתרון תרגילים לתלמידי כיתה ג, חיבור וחיסור עד 10000, כפל וחילוק מספרים, הכרות עם שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
B-17-014 TH
לוח הכפל כפילויות של 3 כפיצות של 3, לוח הכפל בשלוש... Read More
12/01/2018VouMATH
SH0317-0003
השוואת שברים בעלי מונים שווים איך אפשר להשוות שברים עם מכנים שונים? בסרטון ... Read More
12/05/2017VouMATH
לכידה
השוואת שברים בעלי מכנים זהים השוואת שברים | איך להשוות שברים עם ... Read More
11/05/2017VouMATH
003
כפל ארוך או כפל במאונך במספר חד ספרתי איך כופלים מספר במספר? ... Read More
11/05/2017VouMATH
SH0317-0001N
סדר פעולות ללא סוגריים מה סדר פעולות בחשבון? סדר פעולות ללא סוגריים:... Read More
11/05/2017VouMATH
אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- שאלון 802 (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- לוח הכפל (18) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- שאלון 801 (17) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- מלבן (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- נוסחאות (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- זוויות (11) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- שברים (24) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 803 (14) -||- זווית (10) -||- סדרות 802 (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- משולש (18) -||- אלגברה 806 (12) -||- כפל (18) -||- נושאי לימוד (24) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- פרבולה (10) -||- יחס (13) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה משאלון 803 (14)