כיתה ה - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון תרגילים בנושאים שונים. חיבור וחיסור בתחום הרבבה, כפל במאונך, חילוק ארוך הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
05.0067-05.0072-TH
12/04/2018VouMATH
05.0061-05.0072-TH
10/04/2018VouMATH
05.0055-05.0060-TH
10/04/2018VouMATH
TH-GR05
17/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q22
השוואת שבר פשוט עם שבר עשרוני מיצב כיתה ה יש לסמן טענה נכונה... Read More
08/03/2018VouMATH
05-0073N
שטח חלקי של ריבוע חלק משטח הריבוע צבוע, בואו נסמן את המשפט הנכון:... Read More
08/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q23
שאלה מילולית עם שברים מיצב כיתה ה תמר יצאה לרכוב על אופניים במסלול שמסביב ... Read More
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q19-TH
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q13-TH
איך להשלים תרגיל חיבור או חיסור מיצב כיתה ה כדי להשלים מספר חסר בתרגיל ... Read More
06/03/2018VouMATH
501-M01-2015-Q12-TH
איך למצוא מספר חסר בתרגיל מיצב כיתה ה כדי למצוא מספר חסר, אנחנו צריכים ... Read More
06/03/2018VouMATH
טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- שאלון 802 (15) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- כפל (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- נושאי לימוד (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- אלגברה 806 (12) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- זוויות (11) -||- שאלון 803 (15) -||- שברים (24) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- הסתברות משאלון 802 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- לוח הכפל (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- זווית (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- שאלון 801 (17) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- שאלון 804 (10) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- יחס (13) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14)