כיתה ה - סרטוני מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ה, פתרון תרגילים בנושאים שונים. חיבור וחיסור בתחום הרבבה, כפל במאונך, חילוק ארוך הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ה
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 9
12/04/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 8
10/04/2018VouMATH
כפל במאונך או כפל ארוך - כפולות 7
10/04/2018VouMATH
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ה
נושאי לימוד מתמטיקה לכיתה ה מתמטיקה לכיתה ד'   |  סרטונים לכיתה ה'  |   מתמטיקה לכיתה ו' חיבור וחיסור מספרים  |  סדר פעולות  ... Read More
17/03/2018VouMATH
השוואת שבר פשוט עם שבר עשרוני מיצב כיתה ה
השוואת שבר פשוט עם שבר עשרוני מיצב כיתה ה יש לסמן טענה נכונה
08/03/2018VouMATH
שטח חלקי של ריבוע חלק משטח הריבוע צבוע, בואו נסמן את המשפט הנכון: א |  השטח הצבוע קטן מ-   שטח הריבוע ב |  ... Read More
08/03/2018VouMATH
שאלה מילולית עם שברים מיצב כיתה ה
שאלה מילולית עם שברים מיצב כיתה ה תמר יצאה לרכוב על אופניים במסלול שמסביב לפארק. היא הקיפה את הפארק פעם אחת. מסלול ... Read More
06/03/2018VouMATH
השוואת שברים מיצב כיתה ה
השוואת שברים מיצב כיתה ה איך להשוות שברים מה הפעולות שצריך לבצע כדי להשוות שתי שברים
06/03/2018VouMATH
איך להשלים תרגיל חיבור או חיסור מיצב כיתה ה
איך להשלים תרגיל חיבור או חיסור מיצב כיתה ה כדי להשלים מספר חסר בתרגיל הנתון, יש למצוא הפרש בין 2000 ל- 1975 ואת ... Read More
06/03/2018VouMATH
איך למצוא מספר חסר בתרגיל מיצב כיתה ה
איך למצוא מספר חסר בתרגיל מיצב כיתה ה כדי למצוא מספר חסר, אנחנו צריכים לשחזר  ולעשות פעולות הפוכות. פעולה הפוכה לחיבור זה חיסור פעולה ... Read More
06/03/2018VouMATH