מבחן מפמ"ר לתלמידי כיתה ז

מתמטיקה לכיתה ז, פתרון מבחני מפמ”ר, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 19

פתרון מבחן מפמר … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 14

פתרון מבחן מפמר … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 12

פתרון מבחן מפמר … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 21

פתרון מבחן מפמר … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 10

פתרון מבחן מפמר … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 22
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז… Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 20
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז… Read More

מופת | יש לסרטט משולש חופף – כיתה ז
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז… Read More

פונקציה וגרפים – כיתה ז
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז… Read More

משולשים חופפים – כיתה ז
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז… Read More