מבחן מפמ"ר לתלמידי כיתה ז

מתמטיקה לכיתה ז, פתרון מבחני מפמ”ר, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
701-M03-2012-Q19-TH
29/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q14-TH
21/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q12-TH
19/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q21-TH
16/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q10-TH
09/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q22-TH
מופת | פתרון מפמ"ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע"ב - שאלה 22 פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז... Read More
09/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q20-TH
מופת | פתרון מפמ"ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע"ב - שאלה 20 פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז... Read More
07/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q15-TH
מופת | יש לסרטט משולש חופף - כיתה ז פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז... Read More
06/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q13-TH
05/11/2018VouMATH
701-M03-2012-Q23-TH
04/11/2018VouMATH
פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (30) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- זוויות (11) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (28) -||- שאלון 803 (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- אלגברה 806 (12) -||- יחס (13) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (11) -||- נושאי לימוד (24) -||- לוח הכפל (18) -||- שאלון 804 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- סדרות 802 (14) -||- כפל (18) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- משולש (18) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- אלגברה משאלון 803 (14) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- זווית (10) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- פרבולה (10) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- סטטיסטיקה 802 (17) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- שברים (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- שאלון 801 (17) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18)