מבחן מפמ"ר לתלמידי כיתה ז

מתמטיקה לכיתה ז, פתרון מבחני מפמ”ר, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ז
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 19

פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז
נתון מעגל שמרכזו E.
המעגל … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 14

פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז
רוצים לדעת למה סכום … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 12

פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז
נתון מלבן. 
אורך אחת מהצלעותיו … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 21

פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז
לפניכם מלבן שמידותיו 7 ס”מ … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 10

פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז
כדי לענות בהצלחה על … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 22
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז

נהג נוסע במכונית ומתכנן … Read More

מופת | פתרון מפמ”ר לכיתה ז, שנה 2012 תשע”ב – שאלה 20
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז

למסיבה הוזמנו 14 ילדים.
תוכנן … Read More

מופת | יש לסרטט משולש חופף – כיתה ז
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז

במערכת הצירים שלפניכם משורטט משולש ABC
א | … Read More

פונקציה וגרפים – כיתה ז
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז

לפניכם שרטוט גרף של הפונקציה  
א |   האם הנקודה (2;4) נמצאת על … Read More

משולשים חופפים – כיתה ז
פתרון מבחן מפמר לתלמידי כיתה ז

בשרטוט שלפניך 
חלק מהמידות של אורכי הצלעות
 במשולשים רשומים על גבי השרטוט
הסבירו מדוע
המשולשים  … Read More