מתמטיקה לכיתה ח

מתמטיקה לכיתה ח, פתרון מבחני מפמ”ר שברים , הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
B2-0
02/09/2019VouMATH
TC-TH
31/10/2018VouMATH
09-0003-TH
31/08/2018VouMATH
09-0002-TH
31/08/2018VouMATH
09-0001-TH
31/08/2018VouMATH
702-M04-2013-Q04-TH
22/05/2018VouMATH
702-M04-2013-Q01-TH
פתרון משוואות - מיצ"ב כיתה ח איך לפתור משוואות, שיטת העברת ... Read More
22/05/2018VouMATH
TH-GR08
21/03/2018VouMATH
702 M03 2013 22
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q19 TH
26/01/2018VouMATH
נושאי לימוד (24) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- פרבולה (10) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- אלגברה 806 (12) -||- משולש (18) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- שאלון 801 (17) -||- כפל (18) -||- גרפים משאלון 801 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- פעולות עם שברים מיצ"ב כיתה ה (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- טריגונומטריה במישור 804 (10) -||- נוסחאות (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- שאלון 802 (15) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- שאלון 803 (15) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- לוח הכפל (18) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- סדרות 802 (14) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- יחס (13) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- זוויות (11) -||- שברים (24) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- מלבן (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14)