מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ח

מתמטיקה לכיתה ח, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

מתמטיקה לכיתה ח
shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
חישוב הסתברות תלמיד המרכיב משקפיים - מיצ"ב כיתה ח
חישוב הסתברות תלמיד המרכיב משקפיים - מיצ"ב כיתה ח בכיתה ח' יש 36 תלמידים, 5 מהם מרכיבים משקפיים. בוחרים באקראי תלמיד אחד מכיתה ... Read More
22/05/2018VouMATH
פתרון משוואות - מיצ"ב כיתה ח
פתרון משוואות - מיצ"ב כיתה ח איך לפתור משוואות, שיטת העברת האגפים - פתרון מבחן מיצ"ב עבור תלמידי כיתה ח א |  ... Read More
22/05/2018VouMATH
חישוב מהירות אוטובוס מבחן מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH
יש להסביר את אי-שוויון מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH
חישוב שטח חלקי של עיגול מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH
חישוב אחוז גבינה מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH
חישוב הסתברות להוציא באקראי תםוח אדום מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH
חישוב כמות השעות לפי יחס נתון מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH
משוואת הישר שעובר דרך נקודה מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH
יחס הדימיון משולשים מיצב כיתה ח
26/01/2018VouMATH