מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ח

מתמטיקה לכיתה ח, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
702-M04-2013-Q04-TH
22/05/2018VouMATH
702-M04-2013-Q01-TH
פתרון משוואות - מיצ"ב כיתה ח איך לפתור משוואות, שיטת העברת ... Read More
22/05/2018VouMATH
702 M03 2013 22
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q19 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q18 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q11 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2013 Q09 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q01 TH
26/01/2018VouMATH
702 M02 2012 Q24 TH
26/01/2018VouMATH
702 M02 2012 Q23 TH
26/01/2018VouMATH