מבחן מיצ"ב לתלמידי כיתה ח

מתמטיקה לכיתה ח, פתרון מבחני מיצ”ב, הסברים פשוטים דרך סרטונים קצרים להצלחה בלימודים. שלבים לעבודה עצמית:

shadow
  • בסיבוב הראשון – הבנת דרך הפתרון – סרטון עם פתרון מלא
  • בסיבוב השני – התנסות עצמית – פותרים תרגילים דומים 
  • בסיבוב השלישי – חיזוק ותרגול נוסף – פותרים שאלות דומות  באותו הנושא 
702-M04-2013-Q04-TH
22/05/2018VouMATH
702-M04-2013-Q01-TH
פתרון משוואות - מיצ"ב כיתה ח איך לפתור משוואות, שיטת העברת ... Read More
22/05/2018VouMATH
702 M03 2013 22
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q19 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q18 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q11 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2013 Q09 TH
26/01/2018VouMATH
702 M03 2011 Q01 TH
26/01/2018VouMATH
702 M02 2012 Q24 TH
26/01/2018VouMATH
702 M02 2012 Q23 TH
26/01/2018VouMATH
חיבור וחיסור עד 20 (10) -||- חוקים במתמטיקה (12) -||- אלגברה משאלון 801 (20) -||- אלגברה משאלון 803 (15) -||- חדו"א 804 - שטח מוגבל (10) -||- משולש (18) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ט (15) -||- דפי נוסחאות לפי נושאים (15) -||- אלגברה משאלון 804 (10) -||- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 804 (12) -||- אלגברה 806 (12) -||- אלגברה מיצ"ב כיתה ח (24) -||- פונקציה וגרפים 802 (15) -||- מפמ"ר כיתה ט הקבצה ג 2012 (10) -||- פתרון מבחן מיצ"ב כיתה ח (20) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית (12) -||- שאלון 801 (17) -||- גיאומטריה מיצ"ב כיתה ח (13) -||- גיאומטריה מפמ"ר כיתה ט (18) -||- כפל (18) -||- מעגל בגיאומטריה אנליטית משאלון 803 (14) -||- טריגונומטריה משאלון 802 (19) -||- מלבן (10) -||- גיאומטריה מפמ"ר לכיתה ז (13) -||- יחס (13) -||- פעולות עם חזקות (11) -||- שברים (24) -||- זווית (10) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 803 (30) -||- סדרות 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 804 (10) -||- טריגונומטריה משאלון 801 (16) -||- סטטיסטיקה 802 (18) -||- זוויות (11) -||- אלגברה מפמ"ר כיתה ז (15) -||- הסתברות משאלון 804 (10) -||- לוח הכפל (18) -||- גידול ודעיכה משאלון 802 (14) -||- גיאומטריה אנליטית משאלון 801 (17) -||- הסתברות משאלון 801 (15) -||- צורות גיאומטריות (10) -||- חשבון מפמ"ר כיתה ו (14) -||- חיבור וחיסור עם שבירת עשרות (14) -||- חשבון דיפרנציאלי משאלון 803 (32) -||- נושאי לימוד (24) -||- שאלון 802 (15) -||- חשבון איטגראלי משאלון 803 (12) -||- שאלון 803 (15) -||- סדרה חשבונית 801 (14) -||- גרפים משאלון 801 (15)